Motiveren van leerlingen

Doelgroepen: Docenten, leraren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Hoe kan je leerlingen inspireren? In deze training gaan we aan de slag met de achtergronden van motivatie en passen deze toe op de situatie in de les. Je leert hoe leerlingen leren (breinleren) en wat hen drijft, zodat je deze drijfveren kunt aanboren in de les. Daarnaast leer je hoe je ‘groeigericht’ feedback kunt geven.


Inhoud

De training richt zich naast bewustwording van docenten op kennisverwerving rond motivatie én het praktisch toepassen in de klas. Onderwerpen die aan bod komen zijn: 

  • De drijfveren van leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school;
  • Ondersteunende  theorieën op het gebied van motivatie zoals Heller, Deci en Ryan (relatie, autonomie en competentie) en Carol Dweck (mindset);
  • De werking van het brein en de functie die het brein heeft bij leren en motiveren;
  • Feedback geven en ontvangen aan de hand van de theorie van de mindsets van Carol Dweck
  • Naar keuze: werken met hogere orde denkvragen

 

Werkwijze
De trainingen bestaan uit een afwisseling van theorie, praktische werkvormen en intervisie. Tussen de trainingen door krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.


Resultaat

Docenten:

  • Hebben inzicht in de drijfveren van leerlingen en de ondersteuningsmogelijkheden binnen de school.
  • Kennen ondersteunende  theorieën van Heller, Deci en Ryan (relatie, autonomie en competentie) en Carol Dweck (mindset).
  • Weten hoe het brein werkt en welke functie het brein heeft bij leren en motiveren;
  • Kunnen feedback geven en ontvangen.


Tijdsinvestering

3 dagdelen (12 contacturen)
Huiswerkopdracht: 8 uur (2 x 4 uur).

 

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther