Training vertrouwenspersonen

Doelgroepen: Vertrouwenspersonen

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Doel training vertrouwenspersonen
Om de rol van vertrouwenspersoon goed uit te kunnen voeren zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Het gaat onder meer om aspecten als gespreksvaardigheden, begeleiden van klager en kennis van klachtenregelingen. Deze training reikt praktische handvatten aan. Deelnemers krijgen zicht op de functie en positie binnen de school en de randvoorwaarden die nodig zijn om de taak goed uit te kunnen voeren.


Inhoud
De training beslaat twee dagen met daarnaast 4 uur zelfstudie.
Verschillende onderwerpen komen aan bod: visie en beleid, omgangsvormen, taken, route klachten, klachtencommissie, meldplicht, beroepsgeheim, dossiervorming, soorten relaties in school, sociale kaart, preventie, communicatieve vaardigheden, de rol van de vertrouwenspersoon in de school.

Dag 1 start met het in kaart brengen van de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. Aan de hand van eigen leervragen vindt er focus plaats op bepaalde onderdelen zoals hierboven genoemd.
Dag 2 bestaat uit verdieping van het juridisch kader en het oefenen van praktijk met een trainingsacteur.


Werkwijze
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: informatieoverdracht, actieve leerwerkvormen, situatiespel met trainingsacteur, maken van een actieplan.


Opbrengst
Deelnemers kennen de wetgeving die betrekking heeft op de functie van vertrouwenspersoon binnen de school. Ze hebben aan de hand van eigen casuïstiek geoefend met communicatieve vaardigheden die van belang zijn bij het goed kunnen uitoefenen van deze functie. Deelnemers maken een actieplan voor in de eigen school en hebben zicht op hun rol binnen de schoolorganisatie.


Omvang
Deze training bestaat uit 2 dagen.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

  

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie