Vroegtijdig signaleren van radicalisering bij leerlingen

Doelgroepen: Docenten, bestuurders, zorgcoördinatoren en eventueel onderwijs ondersteunend personeel

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Doel
Scholen hebben – samen met gemeenten, ouders, politie etc. – een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van radicalisering. 
Het vroegtijdig herkennen van uitingen, ideeën en gedragingen die kunnen wijzen op radicalisering is voor onderwijsprofessionals geen makkelijke opgave. 
Deze training leert onderwijsprofessionals hoe zij de eerste signalen van een leerling kunnen oppikken die radicaliseert of met extremistische gedachten rondloopt. Ook onderzoeken we de achterliggende redenen: waarom voelt een puber zich aangetrokken tot extremistisch gedachtengoed? Verder zoomen we in op de vraag hoe je als onderwijsprofessional aan deze signalen een gevolg geeft.


Inhoud

 • signaleren van eerste signalen radicalisering;
 • redenen voor pubers om aangetrokken te worden door extreem gedachtengoed;
 • extremistische organisaties in Nederland;
 • handelingskaders: wat te doen bij eerste signalen van radicalisering?
   

Werkwijze

 • Aanreiken van theorie en achtergrondkennis.
 • Bespreking van praktijkvoorbeelden en handelingsperspectieven.


De training heeft een interactief karakter. We maken veel gebruik van beeld- en videomateriaal. Er is veel gelegenheid voor persoonlijke vragen en dilemma’s. Deze training wordt verzorgd door onze netwerkpartner Jolijn van Eisden. Haar ervaring als docent zet ze als trainer en coach in op het snijvlak van onderwijs en sociale veiligheid. Ze is actief in zowel het scholenveld als bij de politie. Veel kennis en ervaring heeft ze ontwikkeld bij vraagstukken rondom (vroegtijdige) herkenning van radicalisering van jongeren en grensoverschrijdend gedrag.


Resultaat

 • Deelnemers leren signalen van radicalisering vroegtijdig te herkennen.
 • Deelnemers krijgen inzicht in het soort extreme groeperingen binnen Nederland, zodat ze uitspraken van leerlingen over deze groeperingen sneller kunnen duiden.
 • Deelnemers leren de vroegtijdige signalering adequaat over te dragen aan veiligheidsprofessionals.
 • Deelnemers verwerven inzichten over de werking van het puberbrein, het proces van identiteitsvorming en de vatbaarheid van adolescenten voor radicale ideeën.


Dagen/dagdelen

1 volledige dag

Tijdsinvestering
Voorbereidingsopdracht - casus

 
Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie