Workshop Dip, depressie en suïcidaliteit bij leerlingen

Doelgroepen: Docenten, mentoren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Doel
Regelmatig horen we dat leerlingen gevoelens van somberheid en depressie delen met hun mentor of docent. Soms geven ze hierbij aan dat ze zichzelf (willen) verwonden of rond lopen met suïcidale gedachten. Ook mede-leerlingen kunnen hun zorgen over een vriend, vriendin of klasgenoot met jou willen delen. 
Waaraan kan je merken, zien of horen dat een leerling worstelt met zijn of haar gevoelens? Hoe kan je onderscheid maken in de ernst hiervan? Hoe maak je het onderwerp bespreekbaar, wat kun en wat moet je doen? In relatie tot de leerling, maar ook in relatie tot de ouders en school. 
Voor nagenoeg iedere docent blijven dit lastige onderwerpen. In deze workshop geven we je handvatten.


Inhoud

Tijdens de workshop staan we stil bij het herkennen van sombere, depressieve en suïcidale gedachten bij jongeren en de ernstinschatting hiervan. Er wordt aangegeven wat je verantwoordelijkheid is van jou als docent of medewerker op een school. Tot slot bieden we je een handreiking hoe je hierover in gesprek kunt gaan met de leerling en zijn ouders.


Werkwijze
De workshop duurt een dagdeel. Tijdens dit dagdeel wordt (wetenschappelijke) informatie gedeeld over de onderwerpen. Ook is er ruimte voor eigen inbreng, vooral het benoemen van “good practices”. Indien wenselijk kunnen we oefenen met gesprekstechnieken.

Deze workshop wordt verzorgd door Frederiek Westerveld of Yvonne Visser, netwerkpartners van KPC Groep. Beide trainers hebben uitgebreide ervaring als orthopedagoog op diverse scholen voor VO. Naast een beleidsmatige en adviserende rol dragen zij zorg voor trainingen van docenten en leerlingen. Daarnaast onderzoeken en/of begeleiden zij leerlingen. Dit gaat met name over leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die het VO kan bieden. Daarnaast behandelt Yvonne vanuit haar eigen orthopedagogische/psychologische praktijk jongeren die ‘’vastlopen’’ op een of meerdere levensgebieden.


Resultaat

Aan het einde van de middag:

  • weet je wat het verschil is tussen dip, depressie en suïcidaliteit;
  • weet je welke verantwoordelijkheden je hebt als docent of medewerker;
  • heb je praktische adviezen om het gesprek aan te gaan met leerling en/of ouders;
  • ken je de stadia van suïcidaal gedrag.

 

Tijdsinvestering
1 dagdeel


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie