3

RU Punten

Gedrag en leerprestaties verbeteren d.m.v. bewegen

Doelgroepen: Middenmanagers, Leerkrachten, Leerlingbegeleiders, Intern begeleiders, Remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
De masterclass geeft je inzichten in de belangrijkste basale ontwikkeling van het kind, namelijk de motorische ontwikkeling. Je leert hoe deze ontwikkeling in verband staat met de rijping van het centrale zenuwstelsel en welke invloed het kan uitoefenen op het gedrag en leervermogen van het kind.

Inhoud
In deze inspirerende masterclass wordt gestart met het aan den lijve ervaren welke motorische stappen het kind maakt gedurende de basisschoolperiode. Dit is de basis om te herkennen welke leerlingen achterlopen in hun motorische ontwikkeling. Middels de ontwikkelingsdriehoek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de motorische ontwikkeling onlosmakelijk is verbonden met de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en gaan we in op de verschillende stappen van de neuro-motorische ontwikkeling. Ook bespreken we de werking van het brein en haar functies.

Voor het versterken van jouw signaal- en adviesfunctie als professional, worden praktische tips en handvatten aangereikt, welke direct toepasbaar zijn in de praktijk.

Werkwijze
Tevens worden de basisprincipes van ‘gericht bewegen in de klas’ stap voor stap doorgenomen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van oefeningen, die zowel individueel als klassikaal toepasbaar zijn. Tot slot inventariseren we welke vragen u nog heeft rondom bewegen en leren en bouwen daar op voort.

Opbrengst
Het herkennen en signaleren van kinderen met een motorische achterstand en daarop in de lespraktijk in kunnen spelen

Gevalideerd: 3 RU (registeruren)

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie