Spelen en leren. Beter onderwijs door zelf games maken

Doelgroepen: Leraren, intern begeleiders, remedial teachers, mentoren, decanen en loopbaanbegeleiders

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Leraren kunnen hun leerlingen motiveren met games en hen zo meer betrekken bij de les. Games kunnen zorgen voor meer interactie en samenwerking binnen de klas. Voor leraren is het toepassen van gamedesign in de onderwijspraktijk een uitdagende, verrijkende en ook een plezierige manier van onderwijs maken.

Deelnemers aan deze workshop leren binnen één dag hoe ze games en gameprincipes kunnen toepassen in de onderwijspraktijk. De training is bedoeld om laagdrempelig te verkennen hoe je als leraar een game kan ontwikkelen voor in jouw eigen les. Inzet van ict- toepassingen laten we in deze workshop nog even buiten beschouwing. We gaan actief aan de slag met het maken van een prototype met stiften, scharen, grote vellen papier en karton, blanco speelkaarten, eigen gefabriceerde pionnetjes e.d. Wanneer de behoefte er is kunnen we aan het eind van de dag met elkaar bespreken hoe je het spel zou kunnen vertalen naar een digitale variant of hoe je een ict component zou kunnen toevoegen aan het spel.


Inhoud

Aan het begin van de workshop belichten we een aantal bestaande games die op verschillende manieren ingezet worden in de onderwijspraktijk. Daarna volgt een theoretische uiteenzetting over game-design en game-principes. Al snel gaan we zelf actief aan de slag en werken we in groepjes een eigen spelidee of gameconcept uit tot een speelbaar prototype. Het prototype ontwerpen we en maken we met fysieke materialen die tijdens de dag aanwezig zijn. Aan het eind van de dag presenteren we de gemaakte games aan elkaar. Uiteraard worden de spellen echt uitgeprobeerd en gespeeld. Als deelnemer ga je naar huis met een aantal tips om het prototype verder uit te werken, te testen en te spelen met leerlingen.


Werkwijze

Praktische en interactieve workshop waarin kennis wordt verworven van:

  • spel/game principes en de toepassing daarvan in het onderwijs;
  • spel/gameontwerp.

Door samen een idee uit te werken en direct met elkaar uit te proberen.


Resultaat

De deelnemers hebben zelf een game ontworpen, gemaakt, getest en gespeeld. De versie van het spel dat ze hebben gemaakt, mogen ze meenemen en kan de volgende dag in het onderwijs ingezet worden.


Tijdsinvestering

1,5 dag.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Martijn