2

Bijeenkomsten in totaal

4

Uur per bijeenkomst

1

Uur huiswerk

Effectief omgaan met gedragsproblemen

Doelgroepen: Docenten/leraren, intern begeleiders en mentoren

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Uit tal van onderzoeken blijkt dat leraren omgaan met gedragsproblemen het meest moeilijke aspect vinden in hun werk. Gedragsproblemen zijn van grote invloed op de kwaliteit van het onderwijs, de leerresultaten en de veiligheid en het welbevinden van leerlingen en leraren. In deze training besteden we eerst aandacht aan de preventie van gedragsproblemen. Hoe realiseer je een veilig en positief leer- en leefklimaat in school? Hoe kijken we naar en beoordelen we in onze school het gedrag van leerlingen?
Daarna verkennen we oorzaken en verklaringen van probleemgedrag. Probleemgedrag vindt vaak plaats in de interactie tussen leraar en leerling. Je leert probleemgedrag te analyseren en wat effectieve interventies zijn.


Inhoud
De volgende thema’s komen aan de orde:

 • een veilig en positief leer- en leefklimaat in school;
 • de pedagogische huisstijl van school en afstemming met collega’s;
 • het vroegtijdig signaleren van gedragsproblemen;
 • criteria voor de ernst van gedragsproblemen;
 • verklaringsmodellen voor probleemgedrag;
 • de rol van de leraar, leerling en ouders;
 • het observeren en analyseren van probleemgedrag;
 • effectieve interventies bij probleemgedrag.

 

Werkwijze
Theorie wordt in de praktijk toegepast. In de training maken we gebruik van praktijkvoorbeelden en filmfragmenten. Deelnemers nemen een eigen casus mee en oefenen het analyseren van probleemgedrag en het kiezen van een geschikte interventie.

 

Resultaat
Na afloop kunnen/weten deelnemers:

 • wat nodig is om gedragsproblemen te voorkomen;
 • hoe zij een veilig en positief leer- en leefklimaat kunnen realiseren;
 • wat verklaringen en functies zijn van probleemgedrag;
 • hoe zij gedragsproblemen kunnen observeren en analyseren;
 • wat effectieve interventies zijn bij gedragsproblemen.


Dagen/dagdelen

Twee dagdelen van 4 uur.

Tijdsinvestering
Twee dagdelen van 4 uur plus één uur huiswerk.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda