Effectieve Instructie / De goede les

Doelgroepen: Leerkrachten, intern begeleiders en directies

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Vanuit onderwijskundig onderzoek (Hattie, Marzano, etc.) is heel veel bekend over de criteria waaraan een goede les moet voldoen. Maar hoe vertaal je de theorie naar de praktijk? Op deze vraag moet een leerkracht dagelijks een passend antwoord vinden. In deze workshop kijken we naar hoe je resultaat van onderzoek direct kan toepassen in de praktijk.

Inhoud

  • Wat zeggen verschillend onderwijskundig onderzoeken over de goede les?
  • Wat betekent dat voor onze dagelijkse praktijk?
  • Welke onderzoeksconclusies zijn direct toe te passen in de dagelijkse praktijk.

 

Werkwijze
Vanuit de theorie wordt een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk in de groep. Deelnemers krijgen handvatten aangereikt om hun lessen effectiever en efficiënter te maken. Door uitwisseling met andere deelnemers worden mogelijkheden verkend om dat wat onderzoek zegt te vertalen naar het dagelijks handelen in de groep.

Resultaat
U bent bekend met dat wat recent onderwijskundig onderzoek zegt over de criteria voor een goede les. U kent de mogelijkheden om deze recente resultaten van onderzoek te vertalen naar uw eigen praktijk.

Dagen/dagdelen
Eén dagdeel. Er is de mogelijkheid (vervolgaanbod) om later d.m.v. een consultatie individueel feedback te krijgen op uw eigen les.

Tijdsinvestering
3 contacturen. Bij een eventueel vervolg wordt dat (minimaal) 6 uur.

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Hans Boudestein
Adviseur
085-2101580

E-mail Hans

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maegen Officer
Adviseur
085-2101580

E-mail Maegen