Eigenaarschap in het speciaal onderwijs: Hoe ben je de coachende leraar?

Doelgroepen: Docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Doel
De term eigenaarschap is inmiddels een veelgehoorde uitspraak binnen het onderwijs. Van leerkrachten wordt meer en meer verwacht dat zij leerlingen stimuleren en coachen in hun eigen ontwikkeling. Dat de leerling eigenaar wordt over zijn/haar eigen leerproces. Gemotiveerde en betrokken leerlingen die nadenken over hun eigen leerproces en er verantwoordelijkheid voor nemen, dat is iets wat elke leraar wel wil.


Inhoud

In deze training gaan wij in op de visie van de school m.b.t. eigenaarschap en hoe je dat in de praktijk kan vormgeven. Als team ontdekken jullie hoe je kan bijdragen aan het bevorderen van eigenaarschap bij de leerlingen en wat werkt en wat niet werkt. Jullie ontdekken wat effectief leerkrachtgedrag is en wat nodig is om leerlingen te begeleiden bij eigenaarschap.
Aan de hand van de gegeven theorie gaan deelnemers zelf aan de slag met praktische opdrachten over het bevorderen van eigenaarschap. De theorie brengen we in relatie met de praktijk.


Werkwijze

Een interactieve training afgestemd op de behoefte en vraag van de school, waarbij theorie en praktische opdrachten elkaar afwisselen. Deelnemers gaan actief aan de slag met het geleerde in de eigen praktijk, stellen eigen leerdoelen en reflecteren op hun ontwikkeling. De docent ontvangt feedback o.a. d.m.v. de eigen leerdoelen en lesobservaties.


Resultaat
Na de training:

  • heeft het team een heldere visie op het inhoud geven aan de term eigenaarschap in de school, spreekt het dezelfde taal;
  • heeft het team kennis van de kernbegrippen eigenaarschap, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid;
  • heeft het team inzicht dat de rol van leraar verandert als je leerlingen meer eigenaarschap wil laten nemen;
  • heeft de leraar inzicht in zijn sterke punten en uitdagingen bij zijn veranderende rol;
  • heeft de leraar inzicht in het stimuleren van betrokkenheid en motivatie van leerling voor het leren;
  • heeft het team praktische handvatten om mee aan de slag te gaan met de leerlingen (leerdoelen, formatief evalueren, feedback, werkvormen, kindgesprekken).


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane