Meertaligheid in de klas

Doelgroepen: Docenten/leraren en onderwijsassistenten

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Steeds meer leerkrachten ontvangen kinderen in hun klas die de Nederlandse taal niet of amper spreken vanwege het feit dat zij uit een ander land komen. Dit vraagt om specifieke kennis en vaardigheden van de leerkracht. Met deze training ontwikkelen leerkrachten deze kennis en vaardigheden en kunnen zij direct aan de slag in hun eigen onderwijspraktijk.


Inhoud

In deze training komt aan bod hoe het (taal)onderwijs aan NT2/vluchtelingenkinderen vorm gegeven kan worden binnen een basisschool. Er is aandacht voor de wijze waarop leerlingen een tweede taal verwerven. Daarnaast krijg je handvatten hoe je op jouw school het onderwijs aan deze leerlingen vorm kunt geven en aan kunt sluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.


Werkwijze

Er wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen/activiteiten, zoals het bekijken van filmbeelden, groepsdiscussies, informatieoverdracht, leren van elkaar, coöperatieve vormen.


Resultaat

Na afloop ben je in staat taalobservaties van leerlingen te maken en een taalstimuleringsplan op te stellen, het taalaanbod te evalueren en heb je didactische vaardigheden voor taalstimulering op de diverse taaldomeinen ter beschikking. Ook beschik je over handvatten voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een ondersteuningsplan voor een NT2 kind.


Dagen/dagdelen

1 dagdeel, 4 contacturen.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie