Training Van leerlijn tot certificaat

Doelgroepen: Docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Doel
Leerlijnen zijn een belangrijke pijler in het onderwijs. Ze bieden structuur en zorgen voor een uniforme werkwijze binnen de school. Vanuit leerlijnen kan de voortgang van leerlingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs, zijn leerlijnen dan ook onmisbaar. Het maken van leerlijnen vraagt soms om een andere kijk op lessen: niet vanuit de methode kijken, maar kijken vanuit de eindtermen die nodig zijn. In deze training geven begeleiden we uw school om op een uniforme wijze leerlijnen op te stellen.


Inhoud

In deze training bepalen we met de school op welke manier uniforme leerlijnen opgesteld kunnen worden. Als team bepalen jullie de bronnen waarop de leerlijnen gebaseerd zijn en werken deze leerlijnen uit. Ook maken jullie een start met de vertaling naar een vakwerkplan.


Werkwijze

Een interactieve training afgestemd op de behoefte en vraag van de school, waarbij theorie en opdrachten elkaar afwisselen. Deelnemers gaan zelf actief aan de slag met het uitwerken van leerlijnen en het opstellen van beoordelingscriteria. Op de gemaakte leerlijnen ontvangen de deelnemers feedback.


Resultaat
Aan het einde van de training

  • Kent u het belang van leerlijnen
  • Weet u uit welke elementen leerlijnen zijn opgebouwd
  • Weet u op basis van welke bronnen een leerlijn tot stand kan komen
  • Heeft u een eigen leerlijnen gemaakt met uw vakgroep
  • Weet u op welke manier u kunt differentiëren binnen een leerlijn
  • Hebt u een opzet gemaakt voor beoordelingscriteria. 


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Diane van der Voorn
Adviseur
06-53541024

E-mail Diane