1

Bijeenkomsten in totaal

3

Uur per bijeenkomst

Verbeteren woordenschatonderwijs

Doelgroepen: Leerkrachten, intern begeleiders en directies

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Vanuit onderwijskundig onderzoek is heel veel bekend over de criteria waaraan goed onderwijs moet voldoen. Maar hoe vertaal je de theorie naar de praktijk? In deze workshop kijken we naar wat onderzoek zegt over woordenschatonderwijs en maken een koppeling met de gangbare praktijk, Wat blijft en wat kan en moet er anders in woordenschatonderwijs?


Inhoud

  • Wat zeggen verschillende onderwijskundige onderzoeken over woordenschatonderwijs?
  • Wat betekent dat voor onze dagelijkse praktijk?
  • Hoe vertalen we dat wat onderzoek zegt direct naar de praktijk?

 

Werkwijze
Vanuit de theorie wordt een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk in de groep. Deelnemers krijgen mogelijkheid aangereikt om het woordenschatonderwijs te verbeteren op basis van de resultaten van recent onderwijskundig. Door uitwisseling met andere deelnemers worden praktische mogelijkheden verkend.


Resultaat

U bent bekend met dat wat recent onderwijskundig onderzoek zegt over woordenschatonderwijs.
U kent de mogelijkheden om deze recente resultaten van onderzoek te vertalen naar uw eigen praktijk.


Dagen/dagdelen

Eén dagdeel. Er is de mogelijkheid (vervolgaanbod) om later d.m.v. een consultatie individueel feedback te krijgen op uw eigen les.


Tijdsinvestering

3 contacturen. Bij een eventueel vervolg wordt dat (minimaal) 6 uur.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Hans Boudestein
Adviseur
073-6247247

E-mail Hans