Formatief evalueren

Doelgroepen: Docenten en leraren

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Doel
Steeds vaker ontstaan in scholen vragen over toetsing. Aanleidingen hiervoor kunnen zijn de toetsdruk op scholen, de kwaliteit van toetsen of de manier van toetsen. In deze training is aandacht voor een andere manier van toetsen naast summatief toetsen. Formatief evalueren betekent dat de leerling meer eigen verantwoordelijkheid krijgt voor zijn leerproces. En de docent beter zicht krijgt op ‘waar de leerling staat’ in zijn leerproces.


Inhoud

De training richt zich naast bewustwording van docenten op kennisverwerving rond formatief evalueren én het praktisch toepassen in de klas.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Hoe kun je formatief evalueren?
  • Wat is het verschil tussen formatief en summatief toetsen?
  • Hoe kan ik in de klas aan de slag met formatief evalueren?
  • Wat betekent formatief evalueren voor het toetsbeleid op school?

 

Werkwijze
De trainingen bestaan uit een afwisseling van theorie, praktische werkvormen en intervisie. Tussen de trainingen door krijgen de deelnemers een huiswerkopdracht.


Resultaat

Deelnemers:

  • Weten wat de verschillen zijn tussen formatief en summatief toetsen;
  • Vormen een gefundeerde mening over toets (vormen);
  • Kunnen vormen van formatief evalueren in de klas toepassen;
  • Kunnen een aanzet geven tot het sectiebeleid met betrekking tot toetsen;
  • Weten wat formatief evalueren betekent voor het toetsbeleid op school.

 

Tijdsinvestering
3 dagdelen (12 contacturen) / Huiswerkopdracht: 8 uur (2 x 4 uur)

 

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther