Zinvol Toetsen (op schoolniveau)

Doelgroepen: Schoolleiders en intern begeleiders

Onderwijssector: Primair onderwijs

Doel
Toetsen is pas zinvol als we wat met de resultaten doen. Een analyse op school- en groepsniveau moet leiden tot een verbetering van het onderwijs. Een goede analyse is een middel om te evalueren en te reflecteren. Een goede analyse maken is niet iets dat je zomaar doet. Goed kunnen analyseren kun je leren, maar het vraagt wel om specifieke vaardigheden. In deze cursus leren we hoe je snel een goede analyse kunt maken en deze analyse een plaats kan geven in de kwaliteitscyclus van de school.

Inhoud

  • Wat zijn de voorwaarden voor een goede analyse?
  • Wat zijn de stappen om tot een goede analyse te komen?
  • Hoe geef je toetsen een effectvolle plaats in de kwaliteitscyclus van de school
  • Hoe maak je een schoolstandaard? 
  • Hoe formuleer je redelijke ambities?

 

Werkwijze
Vanuit de theorie wordt een koppeling gemaakt met de dagelijkse praktijk op de school. Deelnemers krijgen de mogelijkheid vanuit hun eigen praktijk met hun eigen data de stappen te doorlopen om tot een goede analyse te komen. Door uitwisseling met andere deelnemers worden mogelijkheden aangereikt om toetsen een zinvolle plaats te geven in de kwaliteitscyclus van de school.

Resultaat
U kunt na deze cursus: 

  • Een snelle en goede analyse van de halfjaarlijkse toetsgegevens maken;
  • Deze analyse vertalen naar een adequaat verbeterplan op school-, groeps- en leerkrachtniveau; 
  • De toetsgegevens vertalen naar schoolstandaarden en hiermee ambities formuleren die een basis zijn voor het beleid van uw school;
  • De halfjaarlijkse toetsen een zinvolle plaats geven in de kwaliteitscyclus van de school.

 

Dagen/dagdelen
De cursus kan in twee gespreide dagdelen of in één hele dag gegeven worden.
Er is de mogelijkheid (vervolgaanbod) om later individueel feedback te krijgen op de door de school gemaakte analyse.

Tijdsinvestering
8 contacturen.
Bij een eventueel vervolg wordt dat (minimaal) 12 uur.

 

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Bekijk ook onze opleidingsagenda

Opleidingsagenda

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Hans Boudestein
Adviseur
085-2101580

E-mail Hans