Aan de slag met Minecraft (vo)

Doelgroepen: Docenten/leraren, teamleiders, ict-coaches en schoolleiders

Onderwijssector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Data: 19 november 2020

Prijs: € 195,00

Locatie: Utrecht

Doel
Lessen in Minecraft sluiten aan bij vakken als wiskunde, biologie, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek, bouwkunde, scheikunde, taal, burgerschap en geschiedenis. Daarnaast ontwikkelen leerlingen 21e eeuwse vaardigheden als samenwerken, creativiteit, problemen oplossen, computational thinking en programmeren, sociale- en ict-vaardigheden en communiceren. Game-based learning sluit aan bij de belevingswereld van de jongeren van nu en is mede hierdoor een win-win voor leerling én docent.


Inhoud
Deze starttraining begint uiteraard helemaal bij het begin. Voorkennis is niet nodig. Tijdens de sessie gaat Martijn Hermsen in op vragen als: Wat is Minecraft? Wat kan ik ermee in mijn lessen? Wat is de onderwijskundige meerwaarde? Daarna ga je zelf aan de slag met Minecraft. Het downloaden van het juiste programma, de eerste keer inloggen, het uitleggen van de werelden en de verschillende manieren van spelen. Ook krijg je handige tips en trucs voor wat betreft de instellingen en de besturing vanuit het oogpunt van een docent. Let op: deze training kan ook in-company verzorgd worden. Bijvoorbeeld als onderdeel van een studiedag.

Werkwijze
Een interactieve hands-on training van 3 uur. We gaan ervan uit dat je als deelnemer een eigen device meebrengt  (laptop of tablet, geen chromebook).

Deelnemers moeten vóór de training Minecraft Education Edition downloaden en installeren op hun device.
Hier de link: https://education.minecraft.net/get-started/download/. Daarnaast is het handig om een muis mee te nemen. 


Opbrengst

Na het volgen van deze training:

  • ken je de basisfunctionaliteiten in Minecraft;
  • ben je in staat Minecraft in te zetten en in te richten in jouw onderwijscontext;
  • kun je zelfstandig een eerste les met leerlingen opzetten en uitvoeren;
  • weet je waar je kant-en- klare lessen kunt vinden;
  • weet je wat het vraagt om zelf lessen te maken en ‘werelden’ in te richten;
  • ken je de verschillende functionaliteiten om wereldinstellingen aan te passen, met leerlingen te communiceren en items toe te kennen aan leerlingen in een Minecraft-wereld;
  • weet je hoe je leerlingen kunt monitoren en hun leerproces en leerprestaties kunt volgen Minecraft;
  • weet je hoe leerlingen een portfolio opbouwen binnen Minecraft en dit met jou als docent kunnen delen.Omvang

Deze training vindt plaats op 19 november 2020, duurt van 14.00 -17.00 uur en wordt verzorgd door Martijn Hermsen.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.


Aanvullende informatie

 

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Martijn Hermsen
Adviseur
073-6247247

E-mail Martijn