Basisopleiding Zorgcoördinator / Ondersteuningscoördinator

Inschrijven

Doelgroepen: Zorgcoördinatoren/ondersteuningscoördinatoren

Onderwijssector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 13 september 2022, 11 oktober 2022, 15 november 2022, 6 december 2022, 17 januari 2023, 14 februari 2023

Prijs: € 1600,00

Locatie: Utrecht

 

Doel
Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator relevanter dan ooit. Hoe krijgt u écht positie om bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Hoe geeft u vorm aan de ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten? Ook ontwikkelen scholen zich steeds meer tot ketenpartners. Wat betekent dit voor uw rol?
KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. De basisopleiding voor zorgcoördinatoren/ondersteuningscoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de functie:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam.
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten.
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp.
  • Het adviseren van het management m.b.t. passend onderwijs en het zorgbeleid in school en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid.
  • Het systematisch evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg in school en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken.

 

In de zesdaagse basisopleiding maken de deelnemers uitgebreid kennis met diverse facetten in het werk van een zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator. Verschillende trainers zorgen ieder door hun eigen expertise voor een afwisselende en gedegen opleiding.


Programma

Dag 1  -  Passend onderwijs en het werk van de zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator
We verkennen de werksituatie van de verschillende deelnemers. Daarbij besteden we aandacht aan de taakomschrijving en de positie die je in de organisatie inneemt. We onderzoeken welke aspecten van passend onderwijs op school aan de orde zijn en wat uw rol hierin is. We kijken hierbij naar het schoolondersteuningsprofiel, de basisondersteuning in school en de extra ondersteuning die geboden wordt.

Dag 2   -  Passend onderwijs en het ontwikkelen van beleid in school 
In deze bijeenkomst komt het ontwikkelen, uitzetten en evalueren van beleid in school ten aanzien van passend onderwijs en de leerlingenzorg aan de orde. We bespreken hoe beleidsontwikkeling in school plaatsvindt en welke bijdrage de zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator daaraan kan leveren. Tevens onderzoeken we hoe we in school systematisch de leerlingenzorg kunnen evalueren en verbeteren.

Dag 3   -  Passend onderwijs en handelingsgericht werken op de werkvloer 
Het accent ligt deze dag op het primaire proces en het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en hoe stem je het onderwijs hierop doelgericht en planmatig af? Op welke wijze geef je cyclisch inhoud en vorm aan handelingsgericht werken in school? We gaan daarbij in op hoe je in de klas op een effectieve wijze omgaat met verschillen tussen leerlingen.

Dag 4  -  Passend onderwijs en een effectieve overlegstructuur in school 
In dag 4 besteden we aandacht aan gesprekken met leerlingen en met ouders. Hoe maken we leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling? Op welke wijze werken we met ouders als partner samen? Daarnaast bespreken we de overlegstructuur in school en onderzoeken we hoe je op een handelingsgerichte wijze klassen- en leerlingenbesprekingen in school kunt uitvoeren en wat je rol daarin is.

Dag 5  -  Passend onderwijs en de school als ketenpartner 
Een school is geen eiland, maar werkt in de keten samen met externe partners. Op drie dimensies kijken we naar deze samenwerking: de samenwerking bij overgangen in de schoolloopbaan, de samenwerking met partners in het SWV en de samenwerking met partners in de jeugdhulp. Hoe geef je aan deze samenwerking inhoud en vorm en wat is je rol daarbij?

Dag 6  -  Passend onderwijs en het coachen van docenten en mentoren 
Passend onderwijs gebeurt in de klas en het zijn de docenten en mentoren die het moeten doen. Op welke wijze kunnen we hen coachen bij het afstemmen van hun onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?  Ter afronding inventariseren we wat dit alles betekent voor het persoonlijk functioneren van de zorgcoördinator/ondersteuningscoördinator. Hoe geef je in de eigen praktijk invulling aan je vijf kerntaken? Wat zijn ontwikkelpunten waar je verder mee aan de slag wilt?


Werkwijze

De praktijk van de deelnemers staat centraal. Theorie wordt met praktijk verbonden. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht. Tussen de bijeenkomsten worden korte praktijkopdrachten uitgevoerd die in de bijeenkomsten besproken worden.
De basisopleiding kan ook op maat gegeven worden voor een school of voor een groep scholen of samenwerkingsverband. Het programma wordt dan aangepast aan de specifieke wensen.


Omvang

Deze zesdaagse opleiding vindt op bovengenoemde data plaats van 9.30 tot 16.15 uur centraal in Nederland en wordt verzorgd door Pieter Jan Hiemstra en Ton Bruining. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15.

Lees hier het verhaal van deelnemer Amanda Vos. 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton