Basisopleiding Zorgcoördinator

Inschrijven

Doelgroepen: Zorgcoördinatoren

Onderwijssector: Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs

Data: 12 november 2019, 17 december 2019, 11 februari 2020, 24 maart 2020, 12 mei 2020, 23 juni 2020

Prijs: € 1600,00

Locatie: Utrecht


Vanwege de grote belangstelling een extra uitvoering van deze hooggewaardeerde basisopleiding voor zorg- en ondersteuningscoördinatoren. 

 

Doel
Met de invoering van Passend onderwijs is de rol en positie van de zorgcoördinator relevanter dan ooit. Hoe krijgt u als zorgcoördinator écht positie om bruggen te slaan tussen beleid en werkvloer? Hoe geeft u vorm aan de ondersteuning van leerlingen, mentoren en docenten? Ook ontwikkelen scholen zich steeds meer tot ketenpartners. Wat betekent dit voor uw rol?
KPC Groep biedt ondersteuning met een speciaal opleidingsprogramma. De basisopleiding voor zorgcoördinatoren in het voortgezet onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs richt zich op de vijf kerntaken van de zorgcoördinator:

  • Het aansturen van de leerling- en docentbegeleiding in het ondersteuningsteam.
  • Het adviseren en coachen van mentoren en docenten.
  • Afstemming met ouders en afstemming met externe partners in het SWV en in de jeugdhulp.
  • Het adviseren van het management m.b.t. passend onderwijs en het zorgbeleid in school en het leveren van een bijdrage aan het uitzetten en evalueren van dit beleid.
  • Het systematisch evalueren van de kwaliteit van de leerlingenzorg in school en het ondernemen van acties om de kwaliteit te versterken.

 

In de zesdaagse basisopleiding maken de deelnemers uitgebreid kennis met diverse facetten in het werk van een zorgcoördinator. Verschillende trainers zorgen ieder door hun eigen expertise voor een afwisselende en gedegen opleiding tot zorgcoördinator.


Programma

Dag 1  -  Passend onderwijs en het werk van de zorgcoördinator
We verkennen de werksituatie van de verschillende deelnemers. Daarbij besteden we aandacht aan de taakomschrijving en de positie die je in de organisatie inneemt. We onderzoeken welke aspecten van passend onderwijs op school aan de orde zijn en wat de rol van de zorgcoördinator hierin is. We kijken hierbij naar het schoolondersteuningsprofiel, de basisondersteuning in school en de extra ondersteuning die geboden wordt.

Dag 2   -  Passend onderwijs en het ontwikkelen van beleid in school 
In deze bijeenkomst komt het ontwikkelen, uitzetten en evalueren van beleid in school ten aanzien van passend onderwijs en de leerlingenzorg aan de orde. We bespreken hoe beleidsontwikkeling in school plaatsvindt en welke bijdrage de zorgcoördinator daaraan kan leveren. Tevens onderzoeken we hoe we in school systematisch de leerlingenzorg kunnen evalueren en verbeteren.

Dag 3   -  Passend onderwijs en handelingsgericht werken op de werkvloer 
Het accent ligt deze dag op het primaire proces en het ondersteunen van leerlingen met leer- en gedragsproblemen. Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en hoe stem je het onderwijs hierop doelgericht en planmatig af? Op welke wijze geef je cyclisch inhoud en vorm aan handelingsgericht werken in school? We gaan daarbij in op hoe je in de klas op een effectieve wijze omgaat met verschillen tussen leerlingen.

Dag 4  -  Passend onderwijs en een effectieve overlegstructuur in school 
In dag 4 besteden we aandacht aan gesprekken met leerlingen en met ouders. Hoe maken we leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling? Op welke wijze werken we met ouders als partner samen? Daarnaast bespreken we de overlegstructuur in school en onderzoeken we hoe je op een handelingsgerichte wijze klassen- en leerlingenbesprekingen in school kunt uitvoeren en wat je rol als zorgcoördinator daarin is.

Dag 5  -  Passend onderwijs en de school als ketenpartner 
Een school is geen eiland, maar werkt in de keten samen met externe partners. Op drie dimensies kijken we naar deze samenwerking: de samenwerking bij overgangen in de schoolloopbaan, de samenwerking met partners in het SWV en de samenwerking met partners in de jeugdhulp. Hoe geef je aan deze samenwerking inhoud en vorm en wat is je rol als zorgcoördinator daarbij?

Dag 6  -  Passend onderwijs en het coachen van docenten en mentoren 
Passend onderwijs gebeurt in de klas en het zijn de docenten en mentoren die het moeten doen. Op welke wijze kunnen we hen coachen bij het afstemmen van hun onderwijs op de onderwijsbehoeften van de leerlingen?  Ter afronding inventariseren we wat dit alles betekent voor het persoonlijk functioneren van de zorgcoördinator. Hoe geef je in de eigen praktijk invulling aan de vijf kerntaken van de zorgcoördinator? Wat zijn ontwikkelpunten waar je verder mee aan de slag wilt?


Werkwijze

De praktijk van de deelnemers staat centraal. Theorie wordt met praktijk verbonden. Van de deelnemers wordt een actieve inzet verwacht. Tussen de bijeenkomsten worden korte praktijkopdrachten uitgevoerd die in de bijeenkomsten besproken worden.
De basisopleiding kan ook op maat gegeven worden voor een school of voor een groep scholen of samenwerkingsverband. Het programma wordt dan aangepast aan de specifieke wensen.


Omvang

Deze zesdaagse opleiding vindt op bovengenoemde data plaats van 9.30 tot 16.15 uur centraal in Nederland. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 16.

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
073-6247247

E-mail Pieter Jan

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton