9

Totaal aantal contacturen

21

Totaal aantal huiswerkuren

BIT OpbrengstGericht Differentiëren PLUS (OGD+) - maart

Doelgroepen: Docenten

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 14 maart 2018, 20 juni 2018

Prijs: € 600,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Het hoofddoel is het ontwerpen een lessenserie voor het vak waarin differentiatie expliciet een plaats krijgt. De docent maakt kennis met de basisprincipes van een goede lessenserie waaronder een analyse middels het SLIM-model, ontwerpt een lessenserie volgens deze basisprincipes, geeft en krijgt feedback op de opzet, voert deze uit en evalueert de lessenserie. Er vindt differentiatie plaats aan de hand van drie verschillende differentiatiemodellen. Docenten leren de fases van de goede les: doelen formuleren en communiceren, succescriteria, differentiatie, feedback en evaluatie toe te passen. Dat betekent het aanleren van de plus-vaardigheden van docenten om opbrengstgericht te kunnen differentiëren (OGD) in een lessenserie.

 

Inhoud


 
De BIT OpbrengstGericht Differentiëren Plus omvat 5 modules. De deelnemer:

 • werkt planmatig en onderzoeksgericht aan het ontwerp van een gedifferentieerd onderwijsarrangement verdeeld over meerdere lessen (lessenserie) op basis van convergente differentiatie;
 • doet ervaring op met ‘Onderwijs[tijd] anders arrangeren’ (o.a. middels het SLIM-model);
 • doet ervaring op in de toepassing van een drietal differentiatiemodellen (DIM, BHV, Fase);
 • doet ervaring op met de versterking van de zelfregulatie en motivatie van leerlingen;
 • past de cyclus van de les toe in alle delen van de lessenserie.

 

Als deelnemer werk je aan je Plus-bekwaamheid OGD door zelfstudie, werken in duo’s, het uitvoeren van en reflecteren op opdrachten en het delen van praktijkervaringen.

 

Werkwijze
Deze professionalisering heeft een blended learning aanpak. Dat wil zeggen een combinatie van zelfstudie, het leren in duo en samen digitaal leren in de classroom. De start- en slotbijeenkomst (module 1 en module 5) vinden plaats in ’s-Hertogenbosch. Indien er min. 10 deelnemers van een scholengemeenschap of scholengroep zijn, kunnen deze bijeenkomsten ook op locatie plaatsvinden. Module 2, 3 en 4 vinden volledig online plaats en zijn grotendeels tijd- en plaatsongebonden.

 

Opbrengst

Na de BIT Opbrengstgericht differentiëren:

 • ben je als deelnemer Plus-bekwaam op het thema OGD;
 • kun je praktische tips en tools toepassen in je lessenseries;
 • heb je een digitaal portfolio ontwikkeld waaruit je Plus-bekwaamheid blijkt.

 

Totaal aantal

 • Contacturen: start en slotbijeenkomst en digitale classroom(coaching): 9 uur (3, 3 en 3 uur)
 • Zelfstudie, duo leren en classroomvoorbereiding min. 21 uur (9, 9, 3 uur)
   

Deelname
In het voorjaar van 2018 bestaat de mogelijkheid om op 2 verschillende momenten in te stappen, te weten:
Traject I: 24 januari 2018 start (14-17 uur) 23 mei slot (14-17 uur)
Traject II: 14 maart 2018 start (14-17 uur) 20 juni slot (14-17 uur)
De classroomcoaching wordt drie keer ingepland. Dat gebeurt in overleg op de startbijeenkomst. De classroomcoaching duurt 1 uur.


Instroomniveau BIT Opbrengstgericht differentiëren
Weet u niet op welk niveau u het beste kan instromen? Vul dan onderstaande vragenlijst in. U ontvangt per mail een link waar uw uitslag en advies te zien is. Let op: het kan zijn dat de mail met de terugkoppeling bij ongewenste e-mails verschijnt.

Vragenlijst Instroomniveau BIT Opbrengstgericht differentiëren

 

Bekijk ook onze in-company opleidingen

Incompany opleidingen