Burgerschap in de basisschool

Inschrijven

Doelgroepen: Leerkrachten, Schoolleiders, Interne ondersteuners

Onderwijssector: Primair onderwijs

Data: 22 september 2021, 13 oktober 2021

Prijs: € 295,00

Locatie: Landgoed de Guldenberg in Helvoirt

Doel
“De school als oefenplaats voor burgerschapsvorming”
Vanuit hun pedagogisch hart willen leerkrachten en schoolleiders dat kinderen zich ontwikkelen tot volwaardige burgers. Mensen die stevig in het leven staan, zichzelf kennen en zichzelf in de wereld kennen. Volgens de wet moet burgerschapsvorming bijdragen aan het ontstaan van sociale en culturele samenhang in de steeds pluriformer wordende samenleving. De school wordt hierbij gezien als oefenplaats voor democratie, participatie en het omgaan met de eigen identiteit.

Geen eenvoudige opgave, temeer omdat er geen aparte burgerschapskerndoelen geformuleerd zijn. Bij het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ vind je echter wel een aantal kerndoelen die aansluiten bij wat er in de wet is geformuleerd, bijvoorbeeld de kerndoelen 35 (De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument) en 37 (De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen).

Spelen op school geeft vaak volop aanknopingspunten om te werken aan burgerschapsvorming. Wanneer kinderen samen buiten spelen, gezelschapsspellen spelen en een rol spelen in een thema of in de huishoek gaat het om democratie (samen de regels en het spelverloop bepalen), participatie (ik doe mee!) en identiteit (wat vind ik leuk en belangrijk? Wat kan ik goed?).

Toch wordt spelen voor jongere en oudere kinderen nog te vaak gezien als ‘tussendoortje’. Als afwisseling voor het ‘échte leren’.

In deze training gaan we in op de mogelijkheden die spelen op school biedt. Vooral op het gebied van burgerschapsvorming, maar ook de kansen om andere vakgebieden te verbinden komen aan de orde.


Inhoud
In de training komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Burgerschapsvorming en de actualiteit in onze samenleving (kind in de wereld)
  • Burgerschapsvorming op school: wat wil de overheid?
  • Verdieping op de begrippen democratie, participatie en de eigen identiteit
  • De rol van de leraar in het ontwerpen en begeleiden van spelactiviteiten
  • Praktijkvoorbeelden van spelen en burgerschap voor jonge en oudere kinderen

Werkwijze
In de training maken we gebruik van actuele theorie, praktijkvoorbeelden en situaties uit de praktijken van de deelnemers. In de 1e bijeenkomst bereiden we een spelactiviteit voor. In de tweede bijeenkomst blikken we o.a. terug op je ervaringen met deze activiteit in je eigen praktijk.
De training wordt gegeven door Anneleen Mulder. Anneleen is een netwerkpartner van KPC Groep met een rijke praktijkervaring in het po en de kinderopvang ten aanzien van onder andere spel, betekenisvol leren, groene buitenomgeving en rijk taalonderwijs.


Opbrengst

Na afloop weten/kunnen de deelnemers:

  • Wat burgerschapsvorming inhoudt;
  • Welke mogelijkheden spelen op school hiervoor biedt;
  • Wat je als leerkracht kunt doen om burgerschap binnen spelactiviteiten te ontwikkelen;
  • Zelf een spelactiviteit ontwerpen voor in de eigen praktijk.


Omvang

Deze training vindt plaats op 22 september en 13 oktober 2021 en duurt van 14.00 tot 16.30 uur.

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM.  In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.


Locatie

Landgoed Guldenburg is gelegen aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Deelnemers die reizen met het OV kunnen gebruik maken van onze gratis vervoerservice vanaf station ’s-Hertogenbosch. 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Arie van Erp
Adviseur
06-22488059

E-mail Arie