15

RU punten

4

Bijeenkomsten in totaal

3

Uur per bijeenkomst

Cruciale leermomenten leerlijn rekenen

Doelgroepen: Leerkracht, Leerlingbegeleider, Rekencoördinator

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Data: 18 april 2018, 16 mei 2018, 30 mei 2018, 13 juni 2018

Prijs: € 625,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel

Het verkrijgen van overzicht en inzicht in de leerlijn rekenen en kennis van het begeleiden van (risico)leerlingen bij cruciale leermomenten. 

 

Inhoud

In de bijeenkomsten komen de volgende thema's aan bod:

  • toepassing referentieniveaus rekenen als ijkpunt voor wat we willen bereiken;
  • analyse van de behaalde rekenopbrengsten in school;
  • analyse van de cruciale leermomenten in de eigen leerlijn rekenen;
  • het effectief begeleiden van leerlingen bij deze cruciale leermomenten, zowel naar leerinhoud als didactiek;
  • cruciale leermomenten als ankerpunten voor het plannen van het rekenonderwijs;
  • het borgen van het geleerde binnen het rekenonderwijs in school. De leerlijn voorbereidend rekenen in  groep 1-2 is onderdeel van de training.

 

Werkwijze

De deelnemers onderzoeken in hun eigen praktijk de leerlijn rekenen. Zij wisselen ervaringen en praktische tips met elkaar uit en voeren tussen de bijeenkomsten praktijkopdrachten uit. Zij zetten het geleerde uit in hun eigen school.

 

Opbrengst

De deelnemers hebben na afloop van de training:

  • overzicht op de doorgaande leerlijn rekenen in groep 1 t/m 8;
  • inzicht per rekendomein in wat de cruciale leermomenten in de leerlijn rekenen zijn;
  • kennis van hoe zij (risico)leerlingen effectief kunnen begeleiden bij het nemen van deze drempels in de rekenontwikkeling.

 

Omvang
Deze bijeenkomst vindt plaats op 18 april, 16 en 30 mei en 13 juni 2018, duurt van 13.30 - 17.00 uur en wordt verzorgd door Arjan Clijsen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 15.

 

Bekijk ook onze in-company opleidingen

Incompany opleidingen