Eigenaarschap vergroten bij leerlingen begint bij jezelf

Inschrijven

Doelgroepen: Docenten/leraren, Schoolleiders, Bestuurders, OOP

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 9 maart 2022, 6 april 2022

Prijs: € 295,00

Locatie: Utrecht

Doel

Het is een veel gehoord geluid in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden van hun leerproces. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Herken je de volgende situaties?
1. Een school ziet dat leerlingen niet voldoende gemotiveerd zijn en wil graag het eigenaarschap van leerlingen vergroten. Maar wat is eigenaarschap precies?
2. In de visie van een school is aangegeven dat men het eigenaarschap van leerlingen wil vergroten. Maar hoe breng je dat in praktijk?
3. Een school is actief bezig om het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. Er zijn al een aantal initiatieven bedacht, maar deze leveren nog niet het gewenste resultaat op. Wat nu?

Eigenaarschap van leren is een complex begrip dat samenhangt met factoren als motivatie, betrokkenheid en zelfsturing. In deze workshop ontdek je hoe je als leraar bijdraagt aan het eigenaarschap van leerlingen en wat werkt en wat niet.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • factoren die een rol spelen bij motivatie
  • de werking van het puberbrein
  • de kernbegrippen eigenaarschap, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid
  • het belang om dezelfde taal te spreken
  • het nemen en ontwijken van verantwoordelijkheden aan de hand van fixed en growth mindset, de dramadriehoek en de zone van de nabije ontwikkeling

 

Theorie en praktijk gaan in de workshop hand in hand. Theoretische inzichten brengen we in relatie met de onderwijspraktijk en thema’s als formatief evalueren, het werken met leerdoelen en het inzetten van de metacognitieve vaardigheden.

Werkwijze

Eigenaarschap bij leerlingen vergroten begint bij jezelf. Deelnemers stellen zelf doelen en reflecteren op hun ontwikkeling. Door middel van verschillende oefeningen ervaren deelnemers zelf de theorie. Door deze benadering ontdek je als leraar wat effectief docentgedrag is en wat nodig is om leerlingen te begeleiden bij het eigenaarschap.

Opbrengst

Na de workshop:

  • heb je een eenduidig beeld van het begrip eigenaarschap
  • ken je de relatie tussen eigenaarschap en motivatie van leerlingen
  • begrijp je welke rol je zelf inneemt bij het nemen en ontwijken van verantwoordelijkheid door leerlingen
  • heb je je eigen didactische gedragsrepertoire verbreed

Omvang
Deze training vindt plaats op 9 maart en 6 april 2022 en duurt van 13.30 tot 16.30 uur.

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

TIP! Deze training kan ook incompany worden verzorgd. 

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Daniëlle Aust
Adviseur
085-2101580

E-mail Daniëlle