Executieve functies in het voortgezet onderwijs

Inschrijven

Doelgroepen: Docenten

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 10 februari 2022, 17 maart 2022, 14 april 2022

Prijs: € 575,00

Locatie: Utrecht

Doel
Steeds vaker ontdekken scholen dat kinderen niet onderpresteren omdat ze hun best niet doen maar omdat ze specifieke vaardigheden missen. Zoals organiseren, plannen en doorzetten; de zogenaamd 'executieve functies'. Maar wat zijn precies executieve functies? Hoe verloopt de ontwikkeling van executieve functies? Hoe herken je ze en wat zijn handvatten voor de begeleiding van een leerling en algemeen voor in de klas?

We starten in deze training met de theorie over executieve functies, over de relatie tussen executieve functies en schoolse vaardigheden en gedrag. De vier belangrijkste en meest herkenbare executieve functies uit de praktijk worden besproken: werkgeheugen, inhibitie, flexibiliteit en plannen en organiseren. Hierna maken we de stap naar executieve functies in de praktijk. Als er bijvoorbeeld sprake is van een zwakke planvaardigheid, kun je dat trainen, en hoe? En zijn deze trainingen bewezen effectief? Daarnaast bespreken we wat leerlingen, leraren, ouders, zelf kunnen doen.

Inhoud
Tijdens de training komen verschillende theorieën van executieve functies aan bod. We gaan in op de verschillen en de overlappingen. Je leert aan de hand van een interview en/of vragenlijst te achterhalen door welke executieve functie(s) de leerling gehinderd wordt. Verder krijg je handvatten hoe dit om te zetten naar praktische handelingssuggesties binnen en buiten de klas. De training geeft je houvast om gedrag beter te analyseren en te begrijpen.

Werkwijze
We starten de training met theoretische kennis, die we daarna direct gaan toepassen op een eigen ingebrachte leerling uit de dagelijkse praktijk. Voor deze leerling stel je een begeleidingsplan op met acties die je 1-op-1 met de leerling kan doen of in een klein groepje in enkele gesprekken. Daarnaast bespreken we hoe je in het algemeen je lessen kunt vormgeven die recht doen aan meerdere executieve functies.

Deze workshop wordt verzorgd door Frederiek Westerveld en Yvonne Visser, netwerkpartners van KPC Groep. Beide trainers hebben uitgebreide ervaring als orthopedagoog op diverse scholen voor VO. Naast een beleidsmatige en adviserende rol dragen zij zorg voor trainingen van docenten en leerlingen. Daarnaast onderzoeken en/of begeleiden zij leerlingen. Dit gaat met name over leerlingen die meer nodig hebben dan de basisondersteuning die het VO kan bieden. Daarnaast behandelt Yvonne vanuit haar eigen orthopedagogische/psychologische praktijk jongeren die ‘’vastlopen’’ op een of meerdere levensgebieden.

Opbrengst
Aan het einde van de training:

  • weet je wat de belangrijkste executieve functies zijn en hoe die zich ontwikkelen;
  • ben je in staat om verschillende executieve functies te herkennen;
  • kun je een begeleidingsplan opstellen voor een leerling of een groepje leerlingen om aan het versterken van executieve functies te werken;
  • weet je als docent welke executieve functies je over het algemeen klassikaal al goed bedient en waar en hoe je dit nog kunt aanscherpen.

 

Omvang
Deze training vindt plaats op 10 februari, 17 maart en 14 april 2022 en duurt van 9.30 tot 13.00 uur.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Yvonne Visser
Adviseur
085-2101580

E-mail Yvonne

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Frederiek Westerveld
Adviseur
085-2101580

E-mail Frederiek