6

Bijeenkomsten in totaal

(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen; (hoog)begaafdheidscoach Primair Onderwijs

Inschrijven

Doelgroepen: Leerkrachten, Remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs

Data: 24 januari 2018, 14 maart 2018, 16 mei 2018, 26 september 2018, 7 november 2018, 12 december 2017

Prijs: € 700,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Het doel van de trainingen is meerledig en heeft impact op verschillende domeinen:

  • Profilering van de school als een school waar begaafde leerlingen worden herkend, erkend en uitgedaagd;
  • Voorkomen dat leerlingen in hun schoolloopbaan vastlopen of afstromen;
  • Voorkomen van onderpresteren van leerlingen, stimuleren van presteren.

 

Inhoud
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten. De globale structuur van de bijeenkomsten is bepaald, waarbij ruimte overblijft voor vragen en intervisie-activiteiten.

1. (Hoog)begaafdheid; over welke leerlingen hebben we het dan eigenlijk?
2. Herkennen en signaleren van begaafde leerlingen; hoe doe je dat?
3. Hoe anders zijn begaafde leerlingen?: erkennen en kennen van deze leerlingen; in gesprek met onderpresteerders.
4. Metacognitie en (hoog)begaafdheid.
5. Feedback geven aan (hoog)begaafde leerlingen.
6. Differentiatie in de klas: hoe komt iedereen tot zijn recht?


Werkwijze

De bijeenkomsten bestaan uit: kennisoverdracht, intervisie afgewisseld met activerende werkvormen (ook bruikbaar in de klas). Tussen de bijeenkomsten vinden (indien functioneel) lesbezoeken plaats en kunnen de deelnemers werken aan een huiswerkopdracht.


Opbrengst

  • Bewustwording bij coaches/docenten dat deze groep leerlingen herkend, erkend en begeleid moeten worden om te komen tot (excellente) prestaties.
  • Bewustwording bij coaches/docenten dat deze groep leerlingen herkend, erkend en begeleid moeten worden om te voorkomen dat leerlingen uitvallen, afstromen of sociaal/emotionele problemen ontwikkelen.
  • Kennis opdoen over ‘(hoog)begaafdheid’, kenmerken van de doelgroepleerlingen, manieren van signaleren, verrijking.
  • Leren herkennen/signaleren van begaafde leerlingen, zowel presteerders als onderpresteerders.
  • Leren differentiëren in de klas, waarbij begaafde leerlingen worden uitgedaagd.
  • Inzicht verkrijgen in rol van ouders bij het begeleiden van begaafde leerlingen; tools voor het omgaan met deze ouders.
  • Coachen van collega's.

 

Omvang
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 24 januari 2018, 14 maart 2018, 16 mei 2018, 26 september 2018, 7 november 2018 en 12 december 2018 en duren van 13.00 tot 17.00 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15.

 

Meer weten over hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafdheid

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther