30

Aantal RU punten

18

Aantal contacturen

12

Aantal huiswerkuren

(H)erkennen van (hoog)begaafde leerlingen Voortgezet Onderwijs

Doelgroepen: Docenten, Leerlingbegeleiders

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 5 februari 2019, 28 maart 2019, 11 juni 2019, 17 september 2019, 8 oktober 2019, 26 november 2019

Prijs: € 1100,00

Locatie: Landgoed Guldenberg te Helvoirt

Doel
Het begeleiden van hoog- of meerbegaafde leerlingen zodat hun kwaliteiten en ontwikkeling tot hun recht komen doet een appèl op kennis en vaardigheden van de leerkracht. Na het volgen van deze cursus kunnen deelnemers:

 • leerlingen die (hoog)begaafd zijn (h)erkennen;
 • de opgedane kennis direct toepassen in hun klassen;
 • voorkomen dat leerlingen in hun schoolloopbaan vastlopen of afstromen;
 • onderpresteren van leerlingen voorkomen;
 • leerlingen stimuleren om te presteren.
   

Inhoud
De training beslaat zes dagdelen met tussenliggende activiteiten (huiswerk, intervisie, indien functioneel lesbezoeken).
Tijdens de bijeenkomsten komen de volgende onderdelen aan de orde:

 1. (Hoog)begaafdheid: over welke leerlingen hebben we het dan eigenlijk?
 2. Herkennen en signaleren van begaafde leerlingen: hoe doe je dat?
 3. Hoogbegaafd ‘zijn’: erkennen en kennen van deze leerlingen; in gesprek met onderpresteerders.
 4. Metacognitie en (hoog)begaafdheid.
 5. Feedback geven aan (hoog)begaafde leerlingen.
 6. Differentiatie in de klas: hoe komt iedereen tot zijn recht? Compacten en verrijking.


Werkwijze
Elke bijeenkomst heeft een vaste opzet: theoretisch gedeelte, intervisie afgewisseld met activerende werkvormen (ook bruikbaar in de klas), delen van ervaringen (casussen en intervisie) en tips en handreikingen voor begeleiding.

Resultaat
Leraren kunnen in hun eigen beroepspraktijk verschillen tussen leerlingen (h)erkennen en gerichte interventies inzetten om leerlingen te begeleiden. Daarnaast kunnen ze collega’s inspireren hier ook mee aan de slag te gaan.

Omvang
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 5 februari, 28 maart, 11 juni, 17 september, 8 oktober en 26 november 2019 en duren van 13.00 tot 17.00 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15.

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther