Hoogbegaafdencoach basiscursus

Inschrijven

Doelgroepen: Mentoren, Zorgbegeleiders, Hoogbegaafdheidscoördinatoren, Intern begeleiders en Remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Data: 15 september 2022, 6 oktober 2022, 2 november 2022, 30 november 2022

Prijs: € 1325,00

Locatie: Landgoed Guldenberg te Helvoirt

Doel 
Op een gemiddelde populatie heeft ca. 10% van de leerlingen kenmerken die kunnen duiden op begaafdheid. De zorg en aandacht voor deze groep leerlingen vraagt om specifieke expertises en is geen sinecure. In deze unieke en praktijkgerichte cursus leer je belangenbehartiger te zijn van de hoogbegaafde leerling. Verder verdiep en verbreed je je adviesvaardigheden bij de begeleiding van individuele leerlingen én van collega-leerkrachten die te maken hebben met hoogbegaafde leerlingen. Ook leer je hoe je als hoogbegaafdencoach afspraken rond hoogbegaafdheid kunt verankeren in onder meer een hoogbegaafdheidsprotocol en het schoolplan.

Inhoud

De cursus hoogbegaafdencoach is gebaseerd op vragen uit de onderwijspraktijk en wordt verzorgd door drs. Esther de Boer, expert hoogbegaafdheid en medeauteur van de publicatie ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’.
Deze praktische cursus geeft je handvatten om je te ontwikkelen als hoogbegaafdencoach en jouw toegevoegde waarde binnen de school helder en zichtbaar te maken.


De hoogbegaafdencoach:

 • Coacht en steunt de leerling bij vragen rond hoogbegaafdheid en het onderwijsproces;
 • Zoekt samen met de leerling naar oplossingen bij sociale en emotionele of acceptatieproblemen;
 • Adviseert bij de begeleiding van de hoogbegaafde leerling in samenwerking met de zorg coördinator of IB’er;
 • Organiseert contacten en bouwt een intern en extern netwerk;
 • Functioneert als vertrouwenspersoon;
 • Adviseert bij het tot stand komen van onderwijs en beleid voor hoogbegaafden;
 • Is de spil tussen management en docenten op het gebied van hoogbegaafdheid.

 

Als hoogbegaafdencoach vervul je verschillende rollen en bevind je je op verschillende speelvelden. Je bent adviseur, belangenbehartiger, coach en vertrouwenspersoon. Deze verschillende rollen en posities vragen om een diversiteit aan vaardigheden, kennis en werkvormen. In deze vierdaagse cursus gaan we in op de volgende onderdelen:

 • Coachen/gesprekken voeren met leerlingen;
 • Implementatie van beleid: documentanalyse, plan van aanpak, verandermanagement, afnemen quickscan, presenteren;
 • Coaching: begeleidingsrollen richting collega’s, vraagbaak, intervisie van leerlingen en collega’s;
 • Kennis over hoogbegaafdheidsgerelateerde onderwerpen: ‘hoogbegaafd zijn’, signalering, compacten en verrijken, sociale en emotionele ontwikkeling, comorbiditeit, wet- en regelgeving, omgaan met ouders etc.;
 • Positionering en presentatie: positioneren van de hoogbegaafdencoach in de school, taken en verantwoordelijkheden, presenteren aan collega’s.


Werkwijze
De bijeenkomsten kennen een vaste structuur:

 • Inleiding/terugblik op de vorige bijeenkomst en het huiswerk;
 • Reflectie op eigen onderwijspraktijk en schoolsituatie;
 • Theoretisch kader coaching+ praktische opdrachten en/of;
 • Theoretisch kader hoogbegaafdheid + praktische opdrachten;
 • Evaluatie van de bijeenkomst;
 • Vooruitblik en aandachtspunten (huiswerk/praktijkopdracht).


Resultaat
Na de cursus:

 • weet je welke vraagstukken rondom hoogbegaafdheid spelen in je eigen schoolcontext;
 • kun je collega’s adviseren over hoogbegaafde leerlingen;
 • kun je als vraagbaak fungeren voor collega’s.

In het kader van de cursus voer je gesprekken met directie en leerlingen om de taken van de hoogbegaafdencoach binnen de school te verhelderen en aan te scherpen. Gemaakte afspraken leg je vast in een beleidsdocument dat je presenteert aan het team.

Omvang
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 15 september, 6 oktober en 2 en 30 november 2022.


Tijdsinvestering
5 uur huiswerk per bijeenkomst.
Huiswerk:

 • Lezen ondersteunend materiaal;
 • Gesprekken voeren met leerlingen;
 • Gesprek voeren met leidinggevende;
 • Schrijven van beleidsdocument / plan van aanpak;
 • Maken van een presentatie;
 • Voorbereidingstijd.

 
Locatie
Landgoed Guldenberg is gelegen aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Deelnemers die reizen met het OV kunnen gebruik maken van onze gratis vervoerservice vanaf station ’s-Hertogenbosch.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther