Hoogbegaafdencoach vervolgcursus

Inschrijven

Doelgroepen: Mentoren, Zorgbegeleiders, Hoogbegaafdheidscoördinatoren, Intern begeleiders en Remedial teachers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

Data: 22 september 2022, 13 oktober 2022, 10 november 2022, 8 december 2022

Prijs: € 1325,00

Locatie: Landgoed Guldenberg te Helvoirt

Doel 
We bieden jou met deze cursus de mogelijkheid je verder te ontwikkelen als hoogbegaafdencoach. Deelnemers moeten minimaal een basiscursus gevolgd hebben met betrekking tot hoogbegaafdheid. In de praktijk ben je werkzaam in het onderwijs of de begeleiding van hoogbegaafde kinderen. In deze cursus verdiep en verbreed je je advies-, coachings- en begeleidingsvaardigheden voor de ondersteuning van hoogbegaafde leerlingen én van collega-leraren die te maken hebben met hoogbegaafde leerlingen. We werken met casussen uit de praktijk van de deelnemers. Je gaat met praktijkgerichte kennis en adviezen naar huis.

Inhoud
Deze verdiepingscursus HB coach zorgt voor een verdere stap in je ontwikkeling als hoogbegaafdencoach. We starten daarom vanuit praktijksituaties (ingebracht door deelnemers), die we vanuit intervisie en de theorie met elkaar gaan bespreken. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor het oefenen met coachingstechnieken.
In de eerste bijeenkomst inventariseren we de inhoudelijke vragen vanuit de theorie. Deze komen in de volgende bijeenkomsten aan bod. Voorbeelden qua verdieping van theorie zijn: leerstrategieën bij hb- leerlingen, begeleiding van perfectionisme en (faal)angst, praktische technieken bij de begeleiding van hb-leerlingen (G-denken, spellen etc), coaching van dubbel bijzondere leerlingen
De cursus wordt verzorgd door drs. Esther de Boer, expert hoogbegaafdheid (ECHA) en medeauteur van o.a. de publicaties "Een andere kijk op hoogbegaafdheid", "Een andere kijk op onderpresteren""Een andere kijk op scholen" en "Werken met begaafdheid in de klas". Esther is opgeleid tot docent VO en tot psycholoog. Daarnaast heeft zij verschillende coachingsopleidingen gevolgd op het gebied van oplossingsgericht coachen en Transactionele Analyse. Esther traint docenten en adviseert scholen. Ook begeleidt zij individuele (hoogbegaafde) leerlingen met uitdagingen op school.


Werkwijze
De bijeenkomsten kennen een vaste structuur:

 • Inleiding/terugblik op de vorige bijeenkomst en het huiswerk;
 • Reflectie op eigen onderwijspraktijk en schoolsituatie; inventarisatie casussen van deelnemers;
 • Theoretisch kader coaching en oefenen met coachingsgesprekken;
 • Intervisie;
 • Theoretisch kader hoogbegaafdheid en praktische opdrachten;
 • Evaluatie van de bijeenkomst;
 • Vooruitblik en aandachtspunten (huiswerk/praktijkopdracht).


Resultaat
Na de cursus:

 • Ben je een stap verder in je ontwikkeling als hoogbegaafdencoach en begrijp je beter hoe je de leerling coacht en steunt bij complexe vragen rond hoogbegaafdheid en het onderwijsproces;
 • Heb je geoefend met verschillende technieken om leerlingen te coachen;
 • Heb je verdiepende kennis over hb-gerelateerde onderwerpen zoals leerstrategieën bij hb- leerlingen, begeleiding van (faal)angst, praktische technieken bij de begeleiding van hb-leerlingen (G-denken, spellen etc), coaching van dubbel bijzondere leerlingen;
 • Ben je sterker in het adviseren bij de begeleiding van de hoogbegaafde leerling in samenwerking met de ondersteunings-/zorgcoördinator of IB’er;
 • Heb je naar jezelf gekeken als HB coach en in beeld gebracht wat je leerpunten zijn.

 

Als hoogbegaafdencoach vervul je verschillende rollen en bevind je je op verschillende speelvelden. Je bent adviseur, belangenbehartiger, coach en vertrouwenspersoon. Deze verschillende rollen en posities vragen om een diversiteit aan vaardigheden, kennis en werkvormen.

In deze vierdaagse cursus gaan we in op de volgende onderdelen:

 • Complexe situaties verhelderen bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen;
 • Coachen/gesprekken voeren met leerlingen;
 • Coaching: begeleidingsrollen richting collega’s, vraagbaak, intervisie van leerlingen en collega’s;
 • Kennis over hoogbegaafdheidsgerelateerde onderwerpen zoals leerstrategieën bij hoogbegaafde leerlingen, begeleiding van (faal)angst, praktische technieken bij de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen (G-denken, spellen etc), coaching van dubbel bijzondere leerlingen .

 

Omvang
Deze bijeenkomsten vinden plaats op 22 september, 13 oktober, 10 november en 8 december 2022.


Tijdsinvestering
5 uur huiswerk per bijeenkomst.
Huiswerk:

 • Lezen ondersteunend materiaal;
 • Gesprekken voeren met leerlingen;
 • Gesprek voeren met leidinggevende;
 • Schrijven van beleidsdocument / plan van aanpak;
 • Maken van een presentatie;
 • Voorbereidingstijd.

 
Locatie
Landgoed Guldenberg is gelegen aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Deelnemers die reizen met het OV kunnen gebruik maken van onze gratis vervoerservice vanaf station ’s-Hertogenbosch.

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
085-2101580

E-mail Esther