Leergang ´Het nieuwe ambacht van de intern begeleider’

Doelgroepen: Intern begeleiders met (enkele) jaren ervaring

Onderwijssector: Primair onderwijs

Data: 10 oktober 2019, 7 november 2019, 12 december 2019, 9 januari 2020, 6 februari 2020, 5 maart 2020, 9 april 2020, 11 juni 2020

Prijs: € 1750,00

Locatie: Utrecht

Doel

 • ‘Wie ben ik als intern begeleider? Welke invulling geef ik aan mijn rol?’
 • ‘Hoe creëer ik draagvlak bij leerkrachten en hoe ga ik om met weerstand?’
 • ‘Ik merk dat ouders, leerkrachten, schoolleiders verschillende verwachtingen hebben van mij. Hoe ga ik vanuit mijn professionele identiteit hiermee om?


In de basisschool neemt de intern begeleider een unieke positie in. Om te kunnen excelleren als intern begeleider (ib-er) is méér nodig dan inhoudelijke bagage. Als ervaren ib-er merk je dat naast kennis en kunde het óók gaat om ‘willen’ en ‘zijn’. Om een heldere visie op je rol, hoe je die invult en hoe je aansluit op het schoolbeleid en de externe omgeving.
Je takenpakket is door de jaren heen steeds meer uitgebreid, mede door de Wet passend onderwijs. Naast directe leerlingbegeleiding en het beheer van de orthotheek ben je als ib-er ook leerkrachtcoach, contactpersoon met externen en regisseur van de zorgprocessen rondom leerlingen.

Hoe voorkom je dat je een speelbal wordt? Hoe kom je tot verantwoorde keuzes en prioriteiten? Recent onderzoek laat zien dat ib-ers bijvoorbeeld meer tijd willen besteden aan het coachen van leerkrachten, maar zich gehinderd voelen door administratieve druk (Laros & Laros, 2019).

Juist omdat de taakstellingen van de ib-er zo in ontwikkeling zijn, heeft KPC Groep een bijzondere leergang ontwikkeld: ‘Het nieuwe ambacht van de intern begeleider’. Op een praktijkgerichte en inspirerende wijze leer je vorm te geven aan je taken en de wijze waarop je denken en doen verbindt.


Inhoud
Als ib-er maak je doorlopend keuzes. Vaak vanuit professionele intuïtie. Deze leergang helpt je om in samenspraak met management, docententeams, beleidsmakers en andere betrokkenen een helder profiel te ontwikkelen waar je als ib’er verantwoordelijkheid voor neemt.
We onderscheiden drie leerlijnen in deze intensieve leergang.

 • Professionele identiteit: ‘wie ben ik als professional?’ 
 • Actieonderzoek: ‘hoe experimenteer ik in het vormgeven van mijn praktijk?’
 • Systeemdenken: ‘wat leer ik van mijn praktijk, waar zitten de knelpunten, de slijtplekken en de krachtbronnen?’


Aan de hand van deze leerlijnen ontwikkel je je in het stellen van prioriteiten in het takenpakket, het organiseren van heldere communicatie naar belanghebbenden en het grip krijgen op het krachtenveld in je organisatie.


Werkwijze

In deze leergang is je eigen praktijk het uitgangspunt. De leergang gaat uit van gepersonaliseerd en ervaringsgericht leren. Tussen de bijeenkomsten voer je korte opdrachten uit, waarop je zowel de trainers als van mede-deelnemers feedback krijgt. Ook kun je gebruikmaken van persoonlijke coaching.

Je brengt eigen casuïstiek in die we met elkaar verder verkennen en uitdiepen.
Na het analyseren van je vraagstuk of dilemma ontwerp je kleine interventies, voer je deze uit in de eigen school, en reflecteer je systematisch hier op. Door deze cyclus van actieonderzoek ga je ervaren dat je ingebrachte vraagstuk te hanteren en te beïnvloeden is.

De trainers reiken steeds werkvormen aan die passen bij dit actieonderzoek. Denk aan een fenomenologisch interview, dialoogvoering, actoren- en factorenanalyse en het ontwerpen en evalueren van organisatie-interventies. Deze werkvormen zijn uitermate geschikt om zelf te gebruiken in de eigen werksituatie. Zoals bij gesprekken met ouders of leerkrachten of bij het beïnvloeden van besluitvorming.


Opbrengst

 • Je verwerft inzicht in je school als systeem en de rol die je daarin speelt.
 • Je krijgt grip op complexe vraagstukken in de eigen school. Je leert deze middels een onderzoekende houding uiteen te rafelen en hanteerbaar te maken. 
 • Je ontwikkelt een stevige professionele identiteit waar vanuit je je handelen kunt begrijpen, relativeren en sturen.
 • Je leert invloed uit te oefenen in je organisatie in het belang van goede zorg en de eigen school.
 • Je maakt kennis met een groot aantal werkvormen en (gespreks)technieken die je kunt toepassen in je praktijk.
 • Je wordt een betere sparringpartner voor interne en externe partijen in school.
 • Je kunt het zorg- en onderwijsbeleid op je school effectief vormgeven.


Omvang

De leergang omvat 8 bijeenkomsten van een middag, verdeeld over het cursusjaar 2019-2020. 

Tijdsinvestering
Contacturen: 32 uur
Voorbereiding op de bijeenkomsten: 16 uur
Onderzoek in eigen school: 16-32 uur (gedeeltelijk in eigen werktijd)


Opleiders

 • Maegen Officer verruilde, na ruim tien jaar als leerkracht te hebben gewerkt, het klaslokaal voor de functie van ib-er. Zij weet uit eigen ervaring welke dilemma’s, struikelblokken én kansen je als ib-er op je pad tegen kunt komen. Dankzij haar ervaringen met onderwijsverbetering en veranderprocessen kijkt zij naar het ambacht van de ib’er vanuit verschillende perspectieven: die van leerkracht en startend ib’er maar ook die van veranderkundige. Zodoende verbindt Maegen theorie met praktijk, denken met doen. 
 • Dr. René Brohm is specialist in actieleren en handelingsonderzoek vanuit een brede basis op het gebied van organisatiekunde, systeemdenken en sociale psychologie. Hij combineert diepgaande kennis op het gebied van veranderkunde met decennialange ervaring in het faciliteren van leren in groepen ten behoeve van duurzame verandering. 

 

Interesse en wil je meer weten over deze opleiding? Neem contact op met Maegen Officer.


Aanbevolen literatuur

 • De toekomst van de intern begeleider (Greven, 2017)
 • Canon van het leren (Ruijters & Simons, 2012)
 • Een goed besluit is het halve werk (Hetebrij, 2011)

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Maegen Officer
Adviseur
073-6247247

E-mail Maegen