Leergang leidinggeven in het voortgezet en beroepsonderwijs

Doelgroepen: Ervaren en toekomstige leidinggevenden in het voortgezet en beroepsonderwijs

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 4 oktober 2018

Prijs: € 4350,00

Locatie: Dordrecht

Doel

Het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs hebben schoolleiders nodig die verbindingen met de buitenwereld kunnen leggen en die hun teamleden weten te inspireren. In de leergang Leidinggeven in het voortgezet en beroepsonderwijs staat (ontwikkeling van) uw persoonlijk leiderschap centraal in de specifieke context van het onderwijs. Door het bijzondere karakter van het voorgezet onderwijs en het beroepsonderwijs en de daar aan verbonden snel opvolgende ontwikkelingen, worden er van leidinggevenden specifieke kwaliteiten verwacht zoals:

  • Ontwikkelen van onderwijskundig leiderschap vanuit een eigentijdse en toekomstgerichte integrale visie op het beroepsonderwijs.
  • Een intensieve samenwerking kunnen aangaan met het bedrijfsleven om samen vorm te geven aan innovatief onderwijs.
  • Innovatie kunnen bewerkstelligen zonder de duurzaamheid ervan uit het oog te verliezen.
  • Kunnen werken met aanvullende projectfinanciering, subsidies, vermenging privaat en publieke gelden en cofinanciering.
  • Betrekken van de specifieke implementatie-agenda.
  • Zich bewust zijn van de regionale inkleuring en karakteristieken van het beroepenveld.
  • Leidinggeven aan resultaatverantwoordelijke teams.


Inhoud

1. Persoonlijk leiderschap en sturing in de praktijk
2. Strategische bedrijfsvoering
3. Strategische communicatie met de stakeholders

Binnen de drie thema's komen de belangrijke vraagstukken op het gebied van beleid en visie, onderwijskwaliteit en innovatie uitvoerig aan de orde. Leiderschap in het onderwijs is een cruciaal thema en het is om die reden een belangrijk onderdeel van deze leergang. We behandelen algemene vraagstukken van leiderschap en we leggen tegelijk de nadruk op de eigen praktijk van leiderschap van de deelnemer in dit programma

Werkwijze

De leergang is bedoeld voor ervaren en toekomstige leidinggevenden in het voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs. De eigen praktijk wordt als input gebruikt voor de deelnemer zelf maar ook voor de andere deelnemers.In een interactieve en praktijkgerichte bijeenkomst gaat u met ervaren adviseurs de diepte in. We delen met u up-to-date inzichten en gaan met behulp van voorbeelden uit de (eigen) praktijk aan de slag: leren van en met elkaar.

Omvang

De leergang bestaat uit 11 lesbijeenkomsten. Startdatum van de leergang is 4 oktober. 

Door wie

De leergang is samengesteld door en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van HBO Drechtsteden in co-creatie met onder meer KPC Groep. Kerndocenten vanuit KPC Groep zijn Ton Bruining en Tom Koot.  

Aanmelden

U kunt zich inschrijven via de website van HBO Drechtsteden

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom