Masterclasses: In vier stappen naar professionaliseren met impact

Inschrijven

Doelgroepen: Schoolleiders, bestuurders, HR medewerkers, opleidingsdocenten

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 18 januari 2021, 8 februari 2021, 8 maart 2021, 22 maart 2021

Prijs: € 825,00

Locatie: Utrecht

Doel
In deze korte en boeiende serie masterclasses ontwikkelt u in vier thematische bijeenkomsten de belangrijkste kennis en vaardigheden op het gebied van professionaliseringsbeleid. Het praktische programma en de (voorbereidings-)opdrachten helpen u om het professionaliseringsbeleid van uw eigen schoolorganisatie onder de loep te nemen en naar een hoger niveau te brengen.

Inhoud
18 januari 2021 - Masterclass 1: Van scholing naar professionalisering
In deze masterclass gaan we na hoe u het beste kunt inspelen op de specifieke kenmerken van uw school, de ambities die uw school heeft en de mogelijkheden die er zijn om ervoor te zorgen dat de school óók een rijke omgeving voor het leren en ontwikkelen van onderwijsprofessionals wordt.

8 februari 2021 - Masterclass 2: Wanneer professionalisering werkt, deugt en deugd doet
Onderwijs is een morele opdracht en onderwijsorganisaties vormen een speelveld waarop individuele onderwijsprofessionals en onderwijsteams dagelijks vele morele keuzes maken. In deze masterclass gaan we in op het vermogen van u en uw collega’s om morele besluiten te nemen en de mogelijkheden om de kwaliteit van die besluitvorming te vergroten.

8 maart 2021 - Masterclass 3: Naar een meer professionele cultuur in scholen
Uit analyses die schoolleiders maken in de opleidingstrajecten die we vanuit KPC Groep verzorgen, bijvoorbeeld in de masters leren & innoveren en in de master leiderschap in onderwijs, weten we dat veel teacher leaders en schoolleiders worstelen met de vraag hoe je vanuit een familiecultuur tot een meer professionele cultuur komt. Hoe je dat doet - zonder het goede van de familiecultuur te verliezen – is het thema van deze masterclass.

22 maart 2021 - Masterclass 4: De waarde van externe opleiders en begeleiders vergroten
Externen hebben op het terrein van onderwijsadvisering, begeleiding van schoolontwikkeling en coaching van onderwijsmensen de naam om duur te zijn. In deze masterclass gaan we in op de mogelijkheden om met externen waarde toe te voegen, wat u van externen mag en moet verwachten als ze u een aanbod doen en tot slot hoe u samen met de externen de verwachtingen kunt overtreffen.

Het is aan te bevelen om de serie masterclasses als een serie van vier te volgen. U kunt ook intekenen op een of meer afzonderlijke masterclasses. De masterclasses kunnen ook ‘incompany’ worden verzorgd.

Leestips:

Resultaat
Deelnemers die aan de serie van vier masterclasses hebben deelgenomen, hebben een set leidende principes ontwikkeld om het professionaliseringsbeleid en leer- en opleidingsactiviteiten naar een “next level” te brengen.

Aan de hand van iedere bijeenkomst hebben de deelnemers nieuwe kennis ontwikkeld op deelgebieden van professionalisering en hebben zij een beter inzicht in de manier waarop de investeringen in professionalisering leiden tot een verbetering van:

  • het onderwijs;
  • het functioneren van de organisatie;
  • de ontwikkeling van leraren.

Omvang
Deze masterclasses vinden plaats op maandag 18 januari, 8 februari, 8 maart en 22 maart 2020 en duren van 13.30 tot 16.30 uur.

Optioneel:
Aanvullend aan de masterclasses bestaat de mogelijkheid tot een transfergesprek waarin de opbrengsten uit de masterclass(es) door u en KPC adviseur Ton Bruining vertaald worden naar de specifieke context van uw eigen professionaliserings- of schoolsituatie. Ton bereidt op basis van afspraken het gesprek voor, bestudeert relevante documenten en voert met u een gesprek van circa vijf kwartier. U kunt voor het transfergesprek ook anderen uitnodigen. Desgewenst kan het transfergesprek op school plaats vinden. De kosten voor het gesprek en de voorbereiding daarop bedragen €360,- exclusief reiskosten. Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een transfergesprek, neemt u dan contact op met Ton Bruining


Praktische informatie

  • Minimale groepsgrootte is 12 deelnemers; de maximale groepsgrootte is 24 deelnemers.
  • Bij deelname aan alle vier de masterclasses bedragen de kosten in totaal € 825,-.  Let op! U kunt zich ook per module inschrijven. Voor de deelname per masterclass bedragen de kosten € 275,--(Inclusief digitale reader en handreikingen)


Profiel Ton Bruining
Dr. Ton Bruining (1956) heeft ruim 35 jaar ervaring als trainer, docent, adviseur, opleidingsmanager, lector, directeur, bestuurder en toezichthouder. Hij promoveerde in 2006 op een onderzoek naar leren op de werkplek. Op basis van zijn praktijkervaringen publiceert hij regelmatig in de vakpers. Hij adviseert en begeleidt onderwijsorganisaties bij de ontwikkeling van hun vermogen om te leren en te innoveren. Daarbij is hij op alle niveaus actief. In de frontlinie van het onderwijs werkt hij met leraren, begeleidt hij interne adviseurs en stafdelingen en is hij gesprekspartner voor bestuurders en toezichthouders. Naast zijn advieswerk is Ton Bruining docent en begeleider in de masterleren en innoveren van de Marnixacademie en maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep van het lectoraat Leren en innoveren onder leiding van Ariënne van Staveren.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton