Masterclasses: professionaliseren met impact

Inschrijven

Doelgroepen: Schoolleiders, bestuurders, HR medewerkers, opleidingsdocenten

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 19 september 2022, 26 september 2022, 31 oktober 2022, 7 november 2022

Prijs: € 825,00

Locatie: Utrecht

Doel
In deze korte en boeiende serie masterclasses ontwikkelt en verfrist u in vier thematische maandagmiddagbijeenkomsten uw kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van professionaliseringsbeleid. Het praktische programma en de (voorbereidings-)opdrachten helpen u om het professionaliseringsbeleid van uw eigen schoolorganisatie onder de loep te nemen en naar een hoger niveau te brengen.

Inhoud
19 september 2022 - Masterclass 1: Van scholing naar professionalisering
In deze masterclass gaan we na hoe u het beste kunt inspelen op de specifieke kenmerken van uw school, de ambities die uw school heeft en de mogelijkheden die er zijn om ervoor te zorgen dat de school óók voor onderwijsprofessionals een rijke leer- en ontwikkelomgeving wordt.

26 september 2022 - Masterclass 2: Wanneer professionalisering werkt, deugt en deugd doet
Onderwijs is een morele opdracht en onderwijsorganisaties vormen een speelveld waarop individuele onderwijsprofessionals en onderwijsteams dagelijks vele morele keuzes maken. In deze masterclass gaan we in op het vermogen van u en uw collega’s om morele besluiten te nemen en de mogelijkheden om de kwaliteit van die besluitvorming te vergroten.

31 oktober 2022 - Masterclass 3: Naar een meer professionele cultuur in scholen
Uit analyses in het kader van de opleidings- en consultancytrajecten die we vanuit KPC Groep verzorgen weten we dat veel schoolorganisaties worstelen met de vraag hoe je vanuit een familiecultuur tot een meer professionele cultuur komt. Hoe je dat doet - zonder het goede van de familiecultuur te verliezen – is het thema van deze masterclass.

7 november 2022 - Masterclass 4: Externe oriëntatie
De ontwikkeling van een professionele cultuur, eigentijds onderwijs, duurzaamheid en impact van de school op de omgeving hangt af van de externe oriëntatie van de school. Deze masterclass begint bij de oriëntatie op alle belanghebbenden zoals ouders, aanleverend en afnemend onderwijs, het regionale bedrijfsleven et cetera. Maar denk ook aan het belang van kennispartners, zoals de lerarenopleidingen en het speciaal onderwijs. En aan de toegevoegde waarde van een gerichte inzet van een externe kritische vriend op het terrein van onderwijsontwikkeling, begeleiding van schoolontwikkeling en coaching van onderwijsmensen.

Liever geheel op maat? De sessies kunnen ook ‘incompany’ worden verzorgd. Interesse? Mail naar info@kpcgroep.nl 

Leestips:

Resultaat
Deelnemers die aan de serie van vier masterclasses hebben deelgenomen, hebben een set leidende principes ontwikkeld of aangescherpt om het professionaliseringsbeleid en leer- en opleidingsactiviteiten binnen hun onderwijsorganisatie naar een “next level” te brengen.

De deelnemers hebben nieuwe kennis ontwikkeld op deelgebieden van professionalisering en hebben een beter inzicht in de manier waarop gericht investeren in professionalisering leidt tot een verbetering van:

  •  het onderwijs;
  •  het functioneren van de organisatie;
  •  de ontwikkeling van leraren.

 

Omvang
Deze sessies vinden plaats op maandagmiddag 19 september, 26 september, 31 oktober en 7 november 2022 telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

Praktische informatie

  • Minimale groepsgrootte is 12 deelnemers; de maximale groepsgrootte is 24 deelnemers.
  • Bij deelname aan alle vier de masterclasses bedragen de kosten in totaal € 825,-.  Let op! U kunt zich ook per module inschrijven. Voor de deelname per masterclass bedragen de kosten € 275,--(Inclusief digitale reader en handreikingen).
  • Optioneel bestaat de mogelijkheid tot een transfergesprek waarin de opbrengsten uit de masterclass(es) door u en KPC adviseur Ton Bruining vertaald worden naar de specifieke context van uw eigen professionaliserings- of schoolsituatie. Desgewenst kan het transfergesprek op school plaats vinden en U kunt voor het transfergesprek ook anderen uitnodigen. Wilt u meer weten of een afspraak maken voor een transfergesprek, neemt u dan contact op met Ton Bruining.


Profiel Ton Bruining
Dr. Ton Bruining (1956) heeft ruim 35 jaar ervaring als trainer, docent, adviseur, opleidingsmanager, lector, directeur, bestuurder en toezichthouder. Hij promoveerde in 2006 op een onderzoek naar leren op de werkplek. Op basis van zijn praktijkervaringen publiceert hij regelmatig in de vakpers. Hij adviseert en begeleidt onderwijsorganisaties bij de ontwikkeling van hun vermogen om te leren en te innoveren. Daarbij is hij op alle niveaus actief. In de frontlinie van het onderwijs werkt hij met leraren, begeleidt hij interne adviseurs en stafdelingen en is hij gesprekspartner voor bestuurders en toezichthouders. Naast zijn advieswerk is Ton Bruining docent en begeleider in de masterleren en innoveren van de Marnixacademie en maakt hij deel uit van de onderzoeksgroep van het lectoraat Leren en innoveren onder leiding van Ariënne van Staveren.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton