23

Studielast

7

Huiswerk

Meer rendement en plezier met een zelfsturend team

Doelgroepen: Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers, iedereen in een niet hiërarchische positie die een team aanstuurt

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 8 november 2018, 27 november 2018

Prijs: € 395,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Een zelfsturend team ben je niet vanzelf als je mensen bijeen brengt in een groep. Hoe richt je individuele wensen en verwachtingen en soms teleurstellingen op een positieve manier naar 'samen'? En wat is dat 'samen' eigenlijk? Hoe krijg je grip op 'zelfsturing'? In deze tweedaagse krijgt u inzicht wat er nodig is om het beste resultaat uit uw team te halen en hebt daarmee geëxperimenteerd. U krijgt hier concrete handvatten en interventies voor. Daarnaast kunt u uw eigen leiderschapskwaliteiten nog beter inzetten om het teamresultaat te bevorderen.

Deze training is ontwikkeld en wordt grotendeels verzorgd door dr. Karin Derksen. Ze promoveerde op de vraag hoe teams zo effectief mogelijk kunnen samenwerken, zodat ze het beste resultaat uit hun samenwerking halen en welk leiderschap dat ondersteunt. In haar werk begeleidt Karin organisaties bij allerhande teamvragen.

Inhoud
In dag 1 staat effectief teamwerk centraal. We bespreken de factoren die van invloed zijn op teamsucces.  We gaan in op de inrichting van teams. Wat moet je daarin wel en niet doen, zodat teams succesvol kunnen zijn? Vanuit de teamanalyse die u in de voorbereiding hebt gemaakt ontwerpen we interventies, waarmee uw team nog succesvoller wordt.

In de tweede dag staat u als leider en uw leiderschap centraal. U wordt zich bewust van uw leiderschapskwaliteiten en het effect daarvan op uw team. Gekoppeld hieraan gaan we in op zelfsturing van teams.  

Werkwijze
Theorie vormt een belangrijke basis, maar we gaan vooral veel praktisch aan de slag. Uw eigen casuïstiek staat daarbij centraal. Ter voorbereiding bestudeert u literatuur en analyseert u een eigen team met behulp van twee instrumenten. Tussen beide dagen experimenteert u met uw eigen casus met interventies.

Opbrengst/wat leert u?
U leert uw team te analyseren op basis van een wetenschappelijk beproefd model. U leert van daar uit op welke manier de effectiviteit en welbevinden van uw team kan toenemen en uw eigen leiderschap voor het team kan versterken. U leert over interventies die u in toekomstige teams en teamsituaties kunt inzetten.

Omvang
Deze tweedaagse training vindt plaats op 8 en 27 november 2018 en duurt van 09.30 - 16.30 uur.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 15.
De training wordt verzorgd door Tom Koot en dr. Karin Derksen. 

Bekijk ook onze in-company opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom