Netwerken bouwen voor duurzaam beroepsonderwijs

Inschrijven

Doelgroepen: Middenmanagers, schoolleiders en docenten in het mbo en vmbo

Onderwijssector: VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 14 maart 2019, 4 april 2019

Prijs: € 660,00

Locatie: Utrecht

Doel

Goed beroepsonderwijs is sterk afhankelijk van de externe oriëntatie en het leervermogen van uw school om mee te bewegen met de veranderende omgeving. Van u wordt verwacht dat u op zoek gaat naar kansen voor uw studenten en organisatie. Tijdens deze tweedaagse werkplaats leert u instrumenten gebruiken die scholen en opleidingsteams helpen om van ‘buiten naar binnen’ denken. Tevens vergroot u uw persoonlijke vaardigheden om meer impact te krijgen in de netwerken waarin u participeert.

Inhoud

  • Analyseren van netwerken waarin u participeert.
  • Kansen identificeren en verzilveren voor betere samenwerking tussen uw organisatie en netwerkpartners.
  • Voeren van ‘grensgesprekken’ met bedrijven en andere externe partners.

 

Werkwijze
De werkplaats bestaat uit twee leer/werkdagen. U maakt kennis met belangrijke actuele inzichten op het gebied van netwerken in het beroepsonderwijs. U krijgt tools om grip en zicht te krijgen op uw externe omgeving en ‘de spelers’ die in uw context van belang zijn. Onder begeleiding van de begeleiders gaat u zelf concrete nieuwe aanpakken ontwikkelen om uw netwerken te beïnvloeden en de samenwerking met onderwijspartners, bedrijven en andere partners naar een hoger plan te tillen.

Omvang en data
De werkplaats vindt plaats op 14 maart en 4 april 2019. De werkplaats wordt begeleid door Judith Wolf en Ton Bruining. Wij adviseren schoolleiders om een of twee docenten mee te nemen en omgekeerd adviseren wij docenten om hun schoolleider te interesseren om mee te gaan.

 Over Judith Wolf

"Als teacher leader/ adviseur vind ik het van belang dat alle betrokkenen (ondernemers, studenten en docenten) kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen; hierbij passen een lerende organisatie en innovatieve inzichten. Ik heb ervaring in het leggen van contacten en verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijspraktijk. Door het leggen van contacten, en daarna met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan interessante inzichten. In mijn optiek is deze manier van leren (Leren –door-doen) een passende manier van leren die aansluit bij de beroepspraktijk. Naast mijn onderzoek rondom veranderingsbereidheid put ik ervaring uit mijn rol als docent, LOB coördinator en innovatormanager bij verandertraject Profiel Groen."

Over Ton Bruining

"Als adviseur ligt mijn kracht in het vergroten van het lerend en innovatievermogen in het onderwijs. Ik werk hieraan door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van slimme verbindingen tussen private en publieke partijen. Met mijn veranderblik help ik onderwijsinstellingen, schoolteams en docenten om te komen tot de kern van de verandering en de veranderambitie concreet vorm te geven. Daarbij put ik uit mijn ervaring als klant van het beroepsonderwijs, opleidingsmanager, docent/onderzoeker en adviseur. In 2016 was ik een van de auteurs van het boek: Tussen opleiding en beroepspraktijk."

 Praktische informatieGeïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Judith Wolf
Adviseur
073-6247247

E-mail Judith

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton