9

Totaal aantal contacturen

21

Totaal aantal huiswerkuren

Opbrengstgericht differentiëren – basis

Doelgroepen: Docenten

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 19 september 2018, 19 december 2018

Prijs: € 600,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Hoe kan ik aansluiten bij verschillen in niveau en tempo binnen mijn klas? Wat bied ik leerlingen aan die de lesstof al snel beheersen? Hoe evalueer ik of alle leerlingen het lesdoel hebben behaald? Zomaar wat vragen die met differentiatie te maken hebben. Differentiatie is de wijze waarop de docent met verschillen tussen leerlingen omgaat. In deze training leert de docent hoe gedifferentieerd kan worden in de les, zodat leerlingen meer op hun eigen niveau kunnen werken. Dit kan in verschillende fases van de les. Er zal niet alleen aandacht besteed worden aan differentiatiemodellen, maar ook aan differentiëren in bijvoorbeeld lesdoelen. 


Inhoud

Opbrengstgericht differentiëren heeft invloed op de gehele lescyclus, daarom dient de ‘cyclus van de les’ als leidraad voor de training. De volgende thema’s komen daarbij aan bod:

 • doelen formuleren en communiceren;
 • succescriteria benoemen;
 • een vorm van differentiatie toepassen;
 • feedback geven op proces;
 • evaluatie van de les.

Naast informatie over onder andere het DIM-model en het BHV-model, is er ook aandacht voor praktische toepassingen.  


Werkwijze

De training wordt vormgegeven door middel van een Blended Interactief Trainingsprogramma (BIT), bestaande uit vijf modules. De eerste en laatste module vinden bij KPC Groep plaats. De drie tussenliggende modules kunnen deelnemers zelf, online, uitvoeren. In iedere module is er aandacht voor zelfstudie en leren in een duo. We sluiten de module af met een online classroom van 50 minuten, waarin ruimte is voor vragen aan de trainer en waarin informatie en praktijkervaringen tussen deelnemers gedeeld worden.

Er is een afwisseling tussen kennisverwering, het voorbereiden, uitvoeren van en reflecteren op opdrachten tijdens een les naar keuze en het geven van feedback op een mede deelnemer waar een duo mee gevormd wordt.


Opbrengst

Deelnemers:

 • zijn bekwaam op het thema opbrengstgericht differentiëren;
 • kunnen de fasen uit de ‘cyclus van de les’ toepassen;
 • kunnen praktische tips en tools toepassen in de lessen;
 • hebben een digitaal portfolio ontwikkeld waaruit de bekwaamheid blijkt.


Reflecties van eerdere deelnemers:

 • ‘De les wordt actiever voor leerlingen en daardoor dus effectiever. Leerlingen leren en bereiken meer, dat is een enorme succeservaring. Ik denk nu ook meer na over wat haalbaar is voor álle leerlingen. Zo gaan ze met een blij gevoel de les uit’.
 • ‘Je kijkt bij elkaar in de les en denkt “hee, dat kan ik ook eens proberen”. Dat vind ik echt een meerwaarde’.

 

Totaal aantal uren

 • Contacturen: start en slotbijeenkomst en online classroom: 9 uur (3, 3 en 3 uur)
 • Zelfstudie, duo leren en classroomvoorbereiding 21 uur (9, 9, 3 uur)
   

Omvang
Dit Blended Interactief Trainingsprogramma start op 19 september 2018 en duurt van 14.00 - 17.00 uur. De slotbijeenkomst vindt plaats op 19 december 2018 en duurt tevens van 14.00 - 17.00 uur. Verder worden nog drie online classroom momenten gepland van 50 minuten, deze plannen we in overleg met de deelnemers.

 

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy