9

Totaal aantal contacturen

21

Totaal aantal huiswerkuren

Opbrengstgericht differentiëren – plus

Doelgroepen: Docenten

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 18 september 2018, 15 januari 2019

Prijs: € 600,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Hoe kan ik aansluiten bij verschillen in niveau en tempo binnen mijn klas? Hoeveel eigenaarschap wil ik mijn leerlingen geven in de lessen? Hoe evalueer ik of alle leerlingen het lesdoel hebben behaald? Zomaar wat vragen die met differentiatie te maken hebben; de wijze waarop de docent met verschillen tussen leerlingen omgaat.
Het hoofddoel van deze training is het ontwerpen van een lessenserie voor jouw eigen vak waarin differentiatie expliciet een plaats krijgt. De deelnemer werkt planmatig en onderzoeksgericht aan het ontwerp van een gedifferentieerd onderwijsarrangement op basis van convergente differentiatie. Daarbij doet de deelnemer ervaring op met onder andere het SLIM-model en het versterken van zelfregulatie en motivatie van leerlingen.

 

Inhoud

De docent maakt kennis met de basisprincipes van een goede lessenserie waaronder een analyse middels het SLIM-model, ontwerpt een lessenserie volgens deze basisprincipes, geeft en krijgt feedback op de opzet, voert deze uit en evalueert de lessenserie. Er vindt differentiatie plaats aan de hand van drie verschillende differentiatiemodellen.
In de training wordt onder andere informatie gegeven over:

 • de cyclus van de les: doelen formuleren en communiceren, succescriteria, differentiatie, feedback en evaluatie;
 • het SLIM-model: samen leren interessant maken;
 • eigenaarschap van de leerling.


Naast informatie over onder andere het DIM-model, het BHV-model en het fase-model, is er ook aandacht voor praktische toepassingen.

 

Werkwijze
De training wordt vormgegeven door middel van een Blended Interactief Trainingsprogramma (BIT), bestaande uit vijf modules. De eerste en laatste module vinden bij KPC Groep plaats. De drie tussenliggende modules kunnen deelnemers zelf, online, uitvoeren. In iedere module is er aandacht voor zelfstudie en leren in een duo. De module wordt afgesloten met een online classroom van 50 minuten, waarin ruimte is voor vragen aan de trainer en waarin informatie en praktijkervaringen tussen deelnemers gedeeld worden.
Er is een afwisseling tussen kennisverwering, het voorbereiden, uitvoeren van en reflecteren op opdrachten tijdens een les naar keuze en het geven van feedback op een mede deelnemer waar een duo mee gevormd wordt.

 

Opbrengst

Deelnemers:

 • zijn Plus-bekwaam op het thema opbrengstgericht differentiëren;
 • hebben een lessenserie ontworpen, uitgevoerd en geëvalueerd waarin differentiatie expliciet een plaats krijgt;
 • verwerken de elementen van de ‘cyclus van de les’ en het SLIM-model in de lessenserie;
 • kunnen praktische tips en tools toepassen in de lessen;
 • hebben een digitaal portfolio ontwikkeld waaruit de Plus-bekwaamheid blijkt.

 

Reflecties van eerdere deelnemers:

 • ‘Ik geef leerlingen nu de keuze of zij wel of geen instructie willen volgen; ze waarderen dit enorm!’
 • ‘Leerlingen hebben zélf een leerdoel opgesteld en ze werken er hard aan. Zo heb ik meer ruimte om verdieping aan te brengen’.
 • ‘De online leeromgeving is erg gebruiksvriendelijk. Het is heel fijn om zelf te kunnen bepalen wanneer ik werk aan de opdrachten.’
 • ‘De les wordt actiever voor leerlingen en daardoor dus effectiever. Leerlingen leren en bereiken meer, dat is een enorme succeservaring. Ik denk nu ook meer na over wat haalbaar is voor álle leerlingen. Zo gaan ze met een blij gevoel de les uit’.
 • ‘Je kijkt bij elkaar in de les en denkt “hee, dat kan ik ook eens proberen”. Dat vind ik echt een meerwaarde’.

 

Totaal aantal

 • Contacturen: start en slotbijeenkomst en digitale classroom(coaching): 9 uur (3, 3 en 3 uur)
 • Zelfstudie, duo leren en classroomvoorbereiding min. 21 uur (9, 9, 3 uur)
   

 

Omvang
Dit Blended Interactief Trainingsprogramma start op 18 september 2018 en duurt van 14.00 - 17.00 uur. De slotbijeenkomst vindt plaats op 15 januari 2019 en duurt tevens van 14.00 - 17.00 uur. Verder worden nog drie online classroom momenten gepland van 50 minuten, deze plannen we in overleg met de deelnemers.

Whitepaper 'Onderwijstijd anders arrangeren'

Bekijk ook onze in-company opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Mandy Ankersmit
Adviseur
06-53541094

E-mail Mandy