Oriëntatiedag 10-14 onderwijs 'kansen voor kinderen!

Doelgroepen: Docenten/leraren, Schoolleiders, Bestuurders, Beleidsmedewerkers

Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Data: 21 juni 2019

Prijs: € 395,00

Locatie: Utrecht

Doel
Veel kinderen zijn gebaat bij een meer geleidelijke overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs. De 10-14-initiatieven, een samenwerkingsvorm tussen basis en voortgezet onderwijs, voorzien in die behoefte. De leeftijd tussen 10 en 14 is een cruciale fase in de ontwikkeling van leerlingen. Daarom is het van groot belang dat ouders en po- en vo-scholen juist in die levensfase in partnerschap met elkaar optrekken. Hoe organiseer je deze intensieve inhoudelijke samenwerking tussen ouders, po- en vo- scholen? Wat zijn kritische succesfactoren bij de ontwikkeling van een 10-14 initiatief?
10-14 onderwijs is een expertisegebied van KPC Groep. Op 21 juni organiseren we een oriëntatiedag 10-14 onderwijs voor po-en vo-scholen. Tijdens deze dag delen we onze inzichten en praktijkervaringen onder andere vanuit de Werkplaats 10-14 onderwijs. Ook krijgt u alle ruimte om in gesprek te gaan met collega’s en vragen in te brengen die u bezighouden.


Inhoud
De volgende thema’s komen aan bod:

 • Subsidie- en bekostigingsmogelijkheden.
 • Organisatie van 10-14 onderwijs. Denk aan facilitering, roosters afstemmen, bevoegdheden po-vo, afstemming realiseren tussen de verschillende scholen, aansluiting aanbrengen op lopende processen.
 • Onderwijsinhoudelijke doelen en uitgangspunten. Denk aan het organiseren van doorlopende leerlijnen po-vo 10-14 of 10-18 binnen de bestaande organisaties. Maar ook aan de relatie tussen 10-14 onderwijs en thema’s als kansengelijkheid, ouderbetrokkenheid en diversiteit.
 • Opbrengsten van 10-14 onderwijs. Daarbij putten we uit de exitgesprekken van het Tiener College. Ook staan we stil bij lopend onderzoek door OCW om zicht te krijgen op opbrengsten voor leerlingen en organisaties.
 • Stappenplan voor het opzetten van een 10-14 initiatief.

 

Werkwijze
De oriëntatiedag bestaat uit drie rondes met kennisoverdracht. Deze staan onder leiding van:

 • Pieter Snel (Tiener College Gorinchem, KPC werkplaats 10-14 onderwijs);
 • Ton Bruining (KPC werkplaats 10-14 onderwijs; onderzoeker 10-14 praktijken);
 • Femke van Kronenburg (adviseur KPC groep).

Na de lunch neemt u deel aan een gesprekstafel om ervaringen te delen en samen met andere deelnemers vragen te formuleren voor vervolgstappen.


Opbrengst

Na deelname aan de oriëntatiedag:

 • heeft u up-to-date kennis van de organisatie en inhoud van 10-14 onderwijs;
 • heeft u uw netwerk vergroot;
 • krijgt u toegang tot de kennisbank 10-14 onderwijs.


Omvang

Deze dag vindt plaats op 21 juni 2019.


Programma

09.30 - inloop, koffie/thee
10.00 - opening van de dag
10.15 - start kennisrondes
12.00 - lunchpauze
13.00 - gesprekstafels, kennisuitwisseling, delen good practices, stellen van vragen o.l.v. Pieter Snel, Femke van Kronenburg en Ton Bruining
14.00 - koffie/thee
14.30 - bespreken van slimme stappen voor een vervolg
15.30 - afsluiting

Interessante aanvullende informatie

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen