Seminar Werk maken van pedagogiek

Doelgroepen: Leerkrachten; Docenten; Schoolleiders; Beleidsmakers; Stafmedewerkers; Bestuur en management

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 17 januari 2019

Prijs: € 200,00

Locatie: Landgoed Guldenberg in Helvoirt

Seminar over de terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs

Werk maken van pedagogiek. Deze boodschap van Gert Biesta vindt veel weerklank in het onderwijsveld. Leraren, schoolleiders en beleidsmakers willen in het onderwijs ruimte creëren voor persoonswording verbonden met socialisatie en kwalificatie.
De hamvraag is: hoe? Wat betekenen al die goede voornemens voor de onderwijsprofessionals zelf?

  • Wat vraagt “de terugkeer van het lesgeven” van de professionele ontwikkeling in het onderwijs?
  • Hoe daag je kinderen en jongeren uit om hun eigen vrijheid op volwassen wijze ter hand te nemen?
  • Welke steun kun je als professional hierbij bieden?
  • Wat is er nodig om in scholen professionele ruimte te creëren voor de pedagogische ontwikkeling?
  • Hoe faciliteer je als schoolleider de onderwijspedagogische ontwikkeling van leraren?

 

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit Seminar


Interactief en uitdagend
In een interactief programma verleiden wij u tijdens dit seminar om kritische vragen te stellen bij uw eigen onderwijspraktijk. U gaat op zoek naar ontwikkelingsmogelijkheden en krijgt praktische adviezen van ervaren onderwijsprofessionals, adviseurs en onderzoekers.

Programma
09.30 Ontvangst en registratie
10.00 De terugkeer van het lesgeven en professionalisering in het onderwijs
Dagvoorzitter: Tom Koot, associé en senior-adviseur KPC Groep

10.15 Pedagogische praktijken en de bedoeling van opvoeden: Lisette Bastiaansen
Lisette Bastiaansen zoomt in op de rol van aandacht in onderwijs. Daarbij baseert zij zich op haar promotieonderzoek naar ‘aandachtige betrokkenheid’ in de leraar-leerling relatie. Zij voert dat onderzoek uit onder begeleiding van Gert Biesta en Ton Bruining.


De deelnemers staan stil bij de manier waarop zij werk maken van hun pedagogische opdracht, de instrumenten die ze daarbij inzetten en de rol van aandacht in de relatie met hun leerlingen. Aandacht wordt besproken aan de hand van de theorie, persoonlijke ervaringen en het onderzoek naar aandacht in de onderwijspraktijk. U wordt uitgedaagd om concrete ontwikkelpunten te benoemen voor uw eigen onderwijspraktijk. Gert Biesta zal daar in het middagprogramma verder op ingaan.

Korte pauze

11.30 De bedoeling van opvoeden en professionaliseringspraktijken: Ton Bruining
Ton Bruining is associé van KPC Groep en lector Leiderschap in Onderwijs bij Avans Plus. Hij maakt deel uit van de lectorenkring die is opgericht rondom de leerstoel Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming‘. Deze is ingesteld door het NIVOZ aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. De lectorenkring beoogt, geïnspireerd op het werk van Gert Biesta, de contouren te schetsen van een (nieuwe) onderwijspedagogiek. Het pedagogisch handelen wordt hierbij als uitgangspunt genomen.


Wanneer één vinger wijst naar de leerling die centraal staat, wijzen er drie vingers naar de leraar, de schoolleider en de school. De deelnemers staan stil bij de vraag wat opvoeden in de 21e eeuw vraagt van de professionaliteit van leraren, schoolleiders en scholen. Professionalisering wordt besproken aan de hand van de theorie, persoonlijke ervaringen en het onderzoek dat Ton Bruining doet in de lectorenkringen ‘Pedagogische dimensies’ en ‘Normatieve professionalisering’. U wordt uitgedaagd om concrete ontwikkelactiviteiten te benoemen voor uw eigen professionalisering, de begeleiding van collega’s en de professionaliseringsplannen van hun school. Gert Biesta zal daar in het middagprogramma dan op ingaan.

12.30  Lunch

13.15 Dialoogtafels
Aan dit seminar werken een aantal ‘teacher leaders’ mee die naast hun werk in de onderwijspraktijk als adviseur voor KPC Groep actief zijn.
Onder leiding van teacher leaders gaan tafelgenoten met elkaar in gesprek over de pedagogische dimensie van onderwijs en de verwevenheid dan pedagogiek en didactiek. Deelnemers krijgen de gelegenheid vooraf eigen casuïstiek in te brengen.

14.30 Pauze

14.45 Tijd voor pedagogiek: Gert Biesta
Prof. dr. Gert Biesta is bijzonder hoogleraar voor de Pedagogische Dimensies van Onderwijs, Opleiding en Vorming aan de Universiteit voor Humanistiek namens het NIVOZ (het Nederlands instituut voor onderwijs en opvoedings zaken). Hij is tevens Professor of Education in het Department of Education van Brunel University London en gasthoogleraar Pedagogiek aan NLA University College in Noorwegen. Daarnaast is Gert Biesta ‘associate editor’ van het tijdschrift Educational Theory en ‘co-editor’ van het British Educational Research Journal. Sinds 2015 is hij geassocieerd lid van de Onderwijsraad.


Gert Biesta belicht zijn visie op de ontwikkeling van onderwijspraktijken.  Verder geeft hij aan wat de consequenties zijn voor professionaliseringspraktijken. Daarbij reikt hij u handvatten aan. In zijn bijdrage reageert hij verder op de opbrengsten vanuit de dialoogtafels.

15.30 Gert Biesta in gesprek met deelnemers

16.00 Afsluiting door dagvoorzitter Tom Koot en door Sieb Louwsma, algemeen directeur KPC Groep

16.15 Nakaarten

Kosten
Dagprogramma:
200,-- (inclusief lunch)

Alleen Middagprogramma:
110,-- (exclusief lunch)
135,-- (inclusief lunch)

 

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur
06–53221513

E-mail Ton