Studiedag 'Werken volgens de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen het onderwijs'

Doelgroepen: Vertrouwenspersonen, Docenten, Leerkrachten

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 13 december 2017

Prijs: € 375,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Om de rol van vertrouwenspersoon/leerkracht/docent bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld goed uit te kunnen voeren, is specifieke kennis en vaardigheden nodig. Het gaat onder meer om aspecten als het signaleren van kindermishandeling, vervolgens zorgvuldig handelen volgens de meldcode en zorgen bespreekbaar maken. Deze training reikt praktische handvatten aan.
Uitgangspunt van deze training is het hele traject van intuïtie tot handelen. Dit betekent dat tijdens de training wordt ingegaan op alle voorkomende aspecten vanaf het moment dat u zich zorgen maakt: het eerste moment dat uw gevoel u vertelt dat er iets aan de hand is. Vaak is daar nog niet precies de vinger op te leggen. Aan bod komen handelingsmogelijkheden zoals signaleren, in gesprek gaan met de ouder, overleg en consultatie om tot meer duidelijkheid te komen. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt hierbij als leidraad gebruikt.


Inhoud

De training bestaat uit 1 dag met daarnaast 2 uur zelfstudie.
Deelnemers krijgen zicht op vormen, oorzaken en gevolgen van kindermishandeling, je eigen normen en waarden die een rol spelen bij het signaleren en handelen, weten hoe te handelen bij een vermoeden, hebben meer kennis over juridische aspecten en krijgen meer handvatten voor het bespreekbaar maken van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

 

Programma (pdf)

 

Werkwijze
Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: informatieoverdracht, kennisquiz, actieve leerwerkvormen, oefenen met trainingsacteur. Daarnaast wordt een deelnemersmap met achtergrondinformatie en werkmateriaal aangeleverd.


Opbrengst

 • Na het volgen van de training heeft de deelnemer meer vaardigheden om vroegtijdig zorgen rond een kind en/of een vermoeden van kindermishandeling te signaleren.
 • De deelnemer heeft kennis van de meldcode en weet wanneer en op welke wijze dit effectief is in te zetten.
 • Daarnaast heeft de deelnemer meer handelingsmogelijkheden en kan en durft te handelen.
 • De deelnemer heeft inzicht en handvatten om ouders/verzorgers te betrekken bij waarnemingen bij het kind.
 • Communicatievaardigheden zijn vergroot, waardoor de deelnemer een samenwerkingsrelatie met de ouder kan opbouwen in het belang van het kind.

 

Omvang
Deze training vindt plaats op 13 december 2017, duurt van 9.00 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door Patricia Ohlsen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 14.


De docent

De docent is Patricia Ohlsen. Patricia is een ervaren (communicatie)trainer en adviseur op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij geeft al jaren training in signaleren, handelen en bespreekbaar maken van kindermishandeling voor alle doelgroepen die met kinderen en/of ouders werken. Daarnaast heeft zij o.a. e-learning modules over dit onderwerp ontwikkeld, heeft de meldcode geïmplementeerd bij de Jeugdgezondheidszorg Midden Holland en is beleidsadviseur/trainer bij Veilig Thuis HM.
Ze is ook auteur van het boek: Kindermishandeling, en dan… Hoe te signaleren en handelen binnen het Primair Onderwijs.
Patricia werkt in haar trainingen samen met een acteur, die trainingen ondersteunt op het gebied van communicatie, opvoeding, klachtenbehandeling e.d. Zij vertaalt de leervraag en theorie naar concrete oefensituaties, biedt ingeleefd en realistisch spel, geeft gerichte en gefundeerde feedback aan de cursist.

 

Programma

Studiedag kindermishandeling

 • 1

  08.30-09.00: Ontvangst

 • 2

  09.00-09.15: Toelichting programma en kennismaking

 • 3

  09.15-10.15: Plenaire inleiding aan de hand van een kennisquiz en dvd

 • 4

  10.15-10.45: Interactieve bespreking

 • 5

  10.45-11.00: Pauze

 • 6

  11.00-12.00: De wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

 • 7

  12.00-12.30: Juridische aspecten

 • 8

  12.30-13.30: Lunch

 • 9

  13.30-14.00: Gespreksvoering met ouders

 • 10

  14.00-16.15: Interactieve bespreking

 • 11

  16.15-16.30: Bespreking van resterende vragen, evaluatie en afsluiting

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marion Hoeffgen
Adviseur
06-10803508

E-mail Marion