The next step voor uw interne academie

Inschrijven

Doelgroepen: Schoolleiders, bestuurders, HR medewerkers, opleidingsdocenten

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 29 september 2022

Prijs: € 550,00

Locatie: Utrecht

Doel
Veel schoolbesturen of samenwerkingsverbanden hebben hun eigen academie waar ze met recht trots op zijn. Een academie benut het potentieel in de organisatie, bevordert eigenaarschap en kennis kan op een laagdrempelige manier worden gedeeld. Een academie draagt niet alleen bij aan de professionalisering van de onderwijsprofessionals maar heeft ook potentieel om een impuls te geven aan de schoolontwikkeling en de leercultuur van de organisatie(s). In deze inspiratiesessie bieden we leidinggevenden en medewerkers die bezig zijn met academievorming een kijkkader en handvatten hoe ze de eigen academie naar een hoger plan kunnen doorontwikkelen.

Inhoud

We vragen de deelnemers via een format een korte omschrijving te geven van de academie en delen succesfactoren met elkaar. Vervolgens geven we een onderwijskundig, een organisatorisch en een HR-perspectief op de academie waardoor deelnemers in staat zijn de eigen academie te evalueren. We staan stil bij een aantal belangrijke mechanismes waarlangs academies kunnen ontwikkelen. Op basis van de eigen beginsituatie, de perspectieven en de mechanismen bespreken we met de deelnemers welke stappen zij kunnen zetten om succesvol aan de slag te gaan met het versterken van de eigen academie.


Werkwijze
De praktijk van de deelnemende scholen staat centraal in deze inspiratiesessie. U ontvangt na inschrijving een format waarmee uw praktijksituatie in beeld wordt gebracht en relevante informatie wordt verzameld. De opbrengsten van de deelnemende scholen worden door Ton Bruining, adviseur opleiden en ontwikkelen, verwerkt tot input voor deze middag. Om de opgedane inzichten vervolg te geven binnen uw eigen organisatie adviseren we met meerdere deelnemers vanuit één organisatie deel te nemen (voor deze bijeenkomst geldt een maximum van vier deelnemers per organisatie). Deze inspiratiesessie kan ook exclusief voor uw organisatie incompany verzorgd worden.

Resultaat

  • Deelnemers hebben een beeld wat de sterktes en zwaktes van de eigen academie zijn;
  • Deelnemers hebben nieuwe inzichten opgedaan hoe een academie ook kan bijdragen aan schoolontwikkeling en de leercultuur van de organisatie;
  • Deelnemers kunnen op een bewuste wijze vervolgstappen uitstippelen om de eigen academie naar de ‘next level’ door te ontwikkelen.


Datum, locatie en kosten

Deze inspiratiesessie vindt plaats op 29 september 2022 van 13.00 tot 17.00 uur. De prijs voor de eerste deelnemer bedraagt € 550,-. Dat is inclusief het vertalen van uw gegevens en praktijksituatie naar de inhoud van de inspiratiesessie. Per volgende deelnemer uit dezelfde organisatie bedragen de kosten € 200,-.

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton