Training vertrouwenspersonen Extra editie

Doelgroepen: Vertrouwenspersonen

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Praktijkonderwijs, VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 3 februari 2022, 17 februari 2022

Prijs: € 795,00

Locatie: Online/Landgoed Guldenberg Helvoirt

Doel 
Om de rol van vertrouwenspersoon goed uit te kunnen voeren zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig. Het gaat onder meer om aspecten als gespreksvaardigheden, begeleiden van klager en kennis van klachtenregelingen. Deze training reikt praktische handvatten aan. Deelnemers krijgen zicht op de functie en positie binnen de school en de randvoorwaarden die nodig zijn om de taak goed uit te kunnen voeren.


Inhoud

De training beslaat twee dagen met daarnaast 4 uur zelfstudie.
Verschillende onderwerpen komen aan bod: visie en beleid, omgangsvormen, taken, route klachten, klachtencommissie, meldplicht, beroepsgeheim, dossiervorming, soorten relaties in school, sociale kaart, preventie, communicatieve vaardigheden, de rol van de vertrouwenspersoon in de school.

Dag 1 start met het in kaart brengen van de taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon. Aan de hand van eigen leervragen vindt er focus plaats op bepaalde onderdelen zoals hierboven genoemd.
Dag 2 bestaat uit verdieping van het juridisch kader en het oefenen van praktijk met een trainingsacteur.


Werkwijze

Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen: informatieoverdracht, actieve leerwerkvormen, situatiespel met trainingsacteur, maken van een actieplan.


Opbrengst

Deelnemers kennen de wetgeving die betrekking heeft op de functie van vertrouwenspersoon binnen de school. Ze hebben aan de hand van eigen casuïstiek geoefend met communicatieve vaardigheden die van belang zijn bij het goed kunnen uitoefenen van deze functie. Deelnemers maken een actieplan voor in de eigen school en hebben zicht op hun rol binnen de schoolorganisatie.


Omvang

Deze training vindt plaats op 3 februari (online) en 17 februari (op locatie), duurt van 9.30 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door Patricia Ohlsen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 15.

Locatie
Landgoed Guldenberg is gelegen aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Deelnemers die reizen met het OV kunnen gebruik maken van onze gratis vervoerservice vanaf station ’s-Hertogenbosch.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Patricia Ohlsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Patricia