Van terugblik naar vooruitgang - formatief evalueren in de praktijk

Doelgroepen: Directeuren, Schoolleiders, Middenmanagers, Docenten

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 21 november 2017

Prijs: € 195,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel
Deelnemers maken zich vertrouwd met de achtergronden en context van formatief evalueren en krijgen zicht op de concrete aanpak hiervan in de school en in de klas. Dit in vorm van mogelijkheden, werkvormen en praktijkvoorbeelden. We nemen vanuit het perspectief van feedback geven de ontwikkeling van leerlingen onder de loep.


Inhoud

Formatief evalueren is momenteel een belangrijk item in het onderwijs. De aandacht voor de ontwikkeling van leerlingen groeit. Er is steeds meer oog voor de pedagogische kant van het onderwijs. Dit naast de didactische kant van het feedback geven aan leerlingen. Het op een andere manier begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen brengt met zich mee dat leerlingen meer eigen verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun eigen leren. Vragen die dan bij leraren opkomen zijn: “Hoe zorg ik ervoor dat die leerling zélf het initiatief gaat nemen?”, “Wat vraagt deze leerling van mij als begeleider/coach? “Hoe kan ik deze leerling begeleiden in zijn eigen ontwikkeling?”

“Formative assessment is not a tool but requires pedagogical, didactical psychological and domain expertise”.
(Bron: Dominique Sluijsmans)

Reden te meer om extra aandacht te besteden aan formatief evalueren en de rol van de docent hierbij. Want hoe weet je waar de leerling staat in zijn ontwikkeling? En: wat doe je dan? Welke feedback geef je leerlingen?

“De kracht van formatieve toetsing is dat het streeft naar beter leren. De zwakte van formatieve toetsing is inherent aan alle feedback”
(Bron: Taalunieversum)

“Formatief ‘toetsen’ moet een verboden woord worden,” zegt lector Dominique Sluijsmans (Hogeschool Zuyd). “Het werkt heel lastig in de praktijk.”


Werkwijze

In deze conferentie staat het thema formatief evalueren centraal. Dominique Sluijsmans werkt dit thema verder uit in haar key-notes. Daarna volgen er ‘Show & Tell’ s waarin docenten en leidinggevenden vertellen over hun ervaringen met formatief evalueren in de klas en in de school.


Opbrengst

Deelnemers ervaren de context van formatief evalueren, krijgen voorbeelden van hoe ze formatief kunnen evalueren in de praktijk en hoe ze werkvormen in hun les een plaats kunnen geven.


Omvang

Deze conferentie vindt plaats op 21 november 2017 en duurt van 9.30 tot 16.30 uur. Het maximum aantal deelnemers bedraagt 80.
De dag wordt verzorgd door Dominique Sluijsmans, Christel Wolterinck, Esther de Boer, Detje de Kinderen en Felix Razenberg.

 

In de flyer vindt u meer informatie over het programma van de conferentie 'Formatief evalueren in de praktijk'. 

Bekijk de flyer

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther