Vervolgopleiding zorgcoördinator / ondersteuningscoördinator

Inschrijven

Doelgroepen: Zorgcoördinatoren/ondersteuningscoördinatoren (minimaal 2 jaar ervaring)

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 22 maart 2022, 17 mei 2022, 21 juni 2022, 27 september 2022

Prijs: € 1600,00

Locatie: Utrecht

Doel
Zorgcoördinatoren/ondersteuningcoördinatoren worden in hun beroepspraktijk geconfronteerd met uitdagende vraagstukken. Beleid, strategie en praktische coördinatie en uitvoering gaan hierbij hand in hand. Deze vervolgopleiding sluit aan bij de ontwikkelbehoefte van ondersteunings-/zorgcoördinatoren met enkele jaren ervaring die meer impact willen realiseren.
Aan bod komen in deze vervolgopleiding jouw rol en effectiviteit als adviseur en innovator. Dit zowel binnen context van de school als in het netwerk waarin je opereert.

Inhoud
Het centrale thema in deze opleiding is strategisch adviseren op het gebied van zorgbeleid en het implementeren hiervan. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van kennis op het gebied van adviesprocessen, om het strategisch kunnen richten van een op samenwerking gerichte attitude en om persoonsontwikkeling. Centrale vragen bij deze opleiding zijn: Hoe word je een effectieve adviseur en innovator in het netwerk en in de school? Hoe vergroot je jouw persoonlijke invloed?

Programma van vier dagen
Bijeenkomst 1 bevat theorie, oefeningen en een praktijkopdracht, gekoppeld aan een vraagstuk dat zelf wordt ingebracht. Daarbij is veel aandacht voor het analyseren van problemen, het formuleren van ‘de vraag achter de vraag’ en het omgaan met de onderstroom in onderwijsland. We staan stil bij het invullen van verschillende rollen, zoals die van kennismakelaar, organisator, relatiebeheerder en ontwikkelaar. Ook bespreken we een 360 graden feedback instrument gericht op reflectie op het eigen functioneren en persoonlijk leiderschap. Rode draad in de opleiding is een praktijkopdracht die vier bijeenkomsten ‘meeloopt’.

Bijeenkomst 2 is gericht op het verwerken van de 360 graden feedback en op het voeren van verdiepende/doelgerichte tweegesprekken. We bouwen hierbij voort op de basisopleiding van KPC Groep. Verder verdiepen we met vraagtechnieken en de methodiek van oplossingsgericht werken. We gaan in op veranderingen binnen passend onderwijs. Verder werken we aan de praktijkopdracht.

Bijeenkomst 3 staat in het teken van de vraag hoe je onderwijszorgbeleid verduurzaamt. Dit onder meer middels praktijkonderzoek/collegiale consultatie en collegiale toetsing, planmatig werken, verdiepende gesprekken, kenniscreatie. Met deze thema’s wordt voortgebouwd op de basisopleiding. Verder gaan we in op keuzeonderwerp 1 (verzorgd door deelnemers in samenwerking met opleiders) en werken we aan de praktijkopdracht

Bijeenkomst 4 staat in het teken van keuzeonderwerp 2 en de presentatie en bespreking van de praktijkopdrachten.

Werkwijze
De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten. Vooraf wordt studiemateriaal aangeboden die tijdens de bijeenkomsten wordt toegepast in opdrachten. Deelnemers halen feedback op rond het persoonlijk functioneren in de praktijk en voeren een praktijkopdracht uit. Ook werken de deelnemers aan de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Om maximale aandacht te geven aan de context waarin de verschillende deelnemers werken en aan de praktijkopdracht die daaraan gekoppeld is, werken we met een kleine groep deelnemers (maximaal tien personen).
We bieden veel ruimte aan de vraagstukken die deelnemers aanreiken en sluiten hier inhoudelijk op aan. We zorgen voor verdieping onder meer aan de hand van inzichten van Leon De Caluwé en Hans Vermaak en van Peter Block en Hannah Nathans.

 

Opbrengst
Na afloop van de opleiding functioneer je op senior-niveau

  •  als beleidsontwikkelaar en innovator.
  •  als adviseur in de school en in het netwerk.


Je versterkt je competenties op het gebied van onderzoek, innovatie, ontwerp en reflectie.

Omvang

Deze vierdaagse opleiding vindt plaats op 22 maart, 17 mei, 21 juni en 27 september 2022.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt 10.

Lees hier het verhaal van deelnemer Deborah van Ham.

Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 

Inschrijven

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Pieter Jan Hiemstra
Adviseur
085-2101580

E-mail Pieter Jan

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton