8

RU punten

2

Bijeenkomsten in totaal

3

Uur per bijeenkomst

1

Uur huiswerk per bijeenkomst

Voeren van leerlinggesprekken

Doelgroepen: Leerkracht, Leerlingbegeleider, Intern begeleider

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

Data: 23 mei 2018, 6 juni 2018

Prijs: € 325,00

Locatie: 's-Hertogenbosch

Doel

Hoe betrek je leerlingen bij hun leerproces? In deze training leer je hoe je door middel van kindgesprekken zicht krijgt op de onderwijsbehoeften van leerlingen en hun eigenaarschap vergroot van hun leerproces en van hun ontwikkeling.


Inhoud

In twee bijeenkomsten van elk één dagdeel komt de volgende inhoud aan de orde:

  • scherp krijgen van onderwijsbehoeften;
  • de leerling als eigenaar van het leerproces;
  • het met de leerling formuleren van doelen en wat gedaan gaat worden in een kind-plan;
  • het motiveren van leerlingen;
  • het op een effectieve en haalbare manier organiseren van gesprekken met leerlingen.


Werkwijze

Het voeren van gesprekken aan de hand van praktijkcasussen. Tussen beide bijeenkomsten voeren de deelnemers een praktijkopdracht uit.


Opbrengst

  • Je beschikt over praktische handvatten om gesprekken met leerlingen te voeren;
  • je verwerft door deze gesprekken meer inzicht in de onderwijsbehoeften van leerlingen;
  • je geeft leerlingen meer regie op hun eigen leerproces en ontwikkeling;
  • het voeren van gesprekken met leerlingen is ingebed in de organisatie en werkwijze van de school.

 

Omvang
Deze bijeenkomst vindt plaats op 23 mei en 6 juni 2018, duurt van 13.30 - 17.00 uur en wordt verzorgd door Annemiek van Hove en/of Arjan Clijsen. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 15. 

 

Bekijk ook onze in-company opleidingen

Incompany opleidingen