Werkplaats 10-14 onderwijs

Doelgroepen: Schoolleiders; innovatieve docenten in po en vo

Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Data: 14 februari 2020, 6 maart 2020, 20 maart 2020, 17 april 2020, 5 juni 2020, 19 juni 2020

Prijs: € 1980,00

Locatie: Utrecht

Doel

De overgang po-vo is een thema dat hoog op de ontwikkelagenda staat in het primair en voortgezet onderwijs. Dit mede door de grotere experimenteerruimte die de overheid biedt. Een groeiende groep scholen in het po en vo heeft de ambitie om 10-14 onderwijs in te richten. De Werkplaats 10-14 richt zich op onderwijsprofessionals die met impact willen werken aan de ontwikkeling van 10-14 onderwijs.

De Werkplaats is een initiatief van KPC Groep. Door onze jarenlange betrokkenheid bij de ontwikkeling van 10-14 onderwijs en partnerschappen met schoolbestuurders en onderwijsprofessionals hebben we een kennisbasis opgebouwd waarvan we u graag via de Werkplaats 10-14 deelgenoot maken. 

Inhoud

De Werkplaats 10-14 onderwijs bestaat uit een cyclus van zes bijeenkomsten. De Werkplaats richt zich met name op scholen en onderwijsprofessionals die zich willen voorbereiden op een 10-14 project in het schooljaar 2020/2021.

Wij adviseren schoolleiders die willen deelnemen om één of twee leraren mee te nemen. Omgekeerd adviseren wij leraren om hun schoolleider te interesseren om mee te gaan.

In de Werkplaats 10-14 onderwijs krijgt u beter zicht op:

 • vragen en behoeften van kinderen
 • onderwijs-didactische mogelijkheden
 • onderwijs-pedagogische mogelijkheden
 • organisatorische mogelijkheden
 • mogelijkheden om tot echte samenwerking te komen met belanghebbenden zoals ouders, onderwijspartners en kenniscentra
 • de ontwikkelingsmogelijkheden van een eigen cross-over van primair- en voortgezet onderwijs
 • de ontwikkeling van een ontwerpteam en de school als professionele leergemeenschap


Invalshoeken hierbij zijn: uw eigen praktijkcontext, ervaringen en 'lessons learned' van bestaande 10-14 scholen, inzichten vanuit de adviespraktijk en de wetenschap.


Werkwijze

In de Werkplaats doet u succeservaringen op en leert u welke concrete interventies en maatregelen in uw context nodig zijn om in 2020/2021 een succesvol project ten uitvoer te brengen. Aan het einde van een cyclus van zes bijeenkomsten heeft u een analyse gemaakt van de eigen omgeving, een uitwerking gemaakt voor een ontwikkelplan en ervaring opgedaan met haalbare deelprojecten (denk aan curriculumontwikkeling, doorlopende leerlijnendocentprofessionalisering, ouderbetrokkenheid, toetsing, voorbereiding ontwikkelteams). 


Opbrengsten

In de Werkplaats 10-14 ontwikkelt u nieuwe strategieën om uw netwerken te beïnvloeden en de samenwerking met belanghebbenden (kinderen en ouders, de deelnemende scholen, de betrokken onderwijsprofessionals) naar een hoger plan te tillen.

Wat leert u?

 • Toepassen van:
  o Actuele inzichten op gebied van leren en persoonlijke ontwikkeling
  o Actuele inzichten op gebied van opvoeden van tieners
  o Actuele inzichten op gebied van netwerken in het onderwijs.
 • Inzetten van instrumenten om grip en zicht te krijgen op uw externe omgeving en 'de spelers' die in uw context van belang zijn
 • Ontwikkelen van een professionele leergemeenschap
 • Opzetten en uitvoeren van collectief praktijkonderzoek
 • Kiezen en inzetten van ontwerptechnieken
 • Leidinggeven aan innovatieprocessen
 • Voeren van 'grensgesprekken' met belanghebbenden zoals ouders, onderwijspartners en kenniscentra

Data

Het traject omvat 6 plenaire bijeenkomsten en deze bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 14 februari 2020
 • 6 maart 2020
 • 20 maart 2020
 • 17 april 2020
 • 5 juni 2020
 • 19 juni 2020

De bijeenkomsten duren de gehele dag.

Kosten en kortingsmogelijkheden

€ 1980,- per persoon
€ 3600,- voor twee onderwijsprofessionals van één school/samenwerkingsverband
€ 1720,- voor iedere volgende onderwijsprofessional van een school/samenwerkingsverband


Praktische informatie

 • De werkplaats wordt begeleid door Pieter Snel ( ontwerper/leraar Tiener college) en Ton Bruining (senior adviseur/onderzoeker)
 • Minimale groepsgrootte is 15 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 25 deelnemers.
 • Vooraf ontvangt u verdiepende literatuur.

 

Profiel van Ton Bruining
"Als adviseur ligt mijn kracht in het vergroten van het lerend en innovatievermogen in het onderwijs. Ik werk hieraan door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van slimme verbindingen met belanghebbenden, voorop de kinderen en de ouders, onderwijsprofessionals, onderwijspartners, kenniscentra en overheid. Met mijn kennis en ervaring met onderwijs, onderzoek en innovatie, mijn visie op samenwerkend leren en organiseren en mijn blik op de toekomst help ik onderwijsinstellingen, schoolteams en docenten om te komen tot de kern van de verandering en de veranderambitie concreet vorm te geven."

 

Profiel van Pieter Snel
"Als docent en ontwikkelaar heb ik mede aan de basis gestaan van Tiener College, het eerste 10-14 onderwijsinitiatief in Nederland. Als 'teacher leader' maakte ik deel uit van leernetwerken zoals School aan zet, Leerling2020 en Curriculum.nu. Binnen die netwerken heb ik veel ontwerpen gemaakt voor o.m. innovatief taalaanbod en gepersonaliseerd leren. Ik heb ruime ervaring met de begeleiding van ontwikkeltrajecten in het onderwijs. Met teams werk ik graag naar een goede mix van innovatief en beproefd onderwijs. Met name bij inzet van formatief toetsen en het werken met persoonlijke leerplannen heb ik veel positieve en bijzondere resultaten ervaren."

 

Incompany-programma
De Werkplaats 10-14 kan ook op maat samengesteld worden. Geheel afgestemd op de ambities en strategie van uw onderwijsorganisatie. De data stemmen we dan in onderling overleg af.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton