Werkplaats 10-14 Onderwijs

Inschrijven

Doelgroepen: initiatiefnemers 10-14 onderwijs projectleiders en projectgroepmedewerkers 10-14 initiatieven

Onderwijssector: Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

Data: 10 december 2021, 4 februari 2022, 8 april 2022, 20 mei 2022, 24 juni 2022

Prijs: € 975,00

Locatie: Op locatie + online

 

"Als 10-14 onderwijs jouw uitdaging is, is dit je volgende stap"

Doel
De overgang po-vo is een thema dat hoog op de ontwikkelagenda staat in het primair en voortgezet onderwijs. Dit mede door de grotere experimenteerruimte die de overheid biedt. Een groeiende groep scholen in het po en vo heeft de ambitie om 10-14 onderwijs in te richten. De Werkplaats 10-14, met start- en slotbijeenkomst op een van de deelnemende scholen en drie tussentijdse online sessies, richt zich op onderwijsprofessionals die met impact willen werken aan de ontwikkeling van 10-14 onderwijs.

“De overgang po-vo is een vraagstuk waar veel aandacht voor is. En dat is hard nodig. Een van de majeure knelpunten in het Nederlandse onderwijsstelsel is de vroegselectie. Zowel de inspectie als de OESO hebben hier de vinger opgelegd en zien dit als een weeffout in ons onderwijssysteem die kansenongelijkheid in de hand werkt.”
(Onderwijsbestuurders in de publicatie ‘Kijkwijzer, 10-14 onderwijs in de praktijk)

De Werkplaats 10-14 is een initiatief van KPC Groep. Door onze jarenlange betrokkenheid bij de ontwikkeling van 10-14 onderwijs en partnerschappen met schoolbestuurders en onderwijsprofessionals hebben we een kennisbasis opgebouwd waarvan we u graag via de Werkplaats 10-14 deelgenoot maken. KPC Groep heeft ruime ervaring in de begeleiding van 10-14 projecten. Regelmatig worden we gevraagd voor ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe initiatieven.


Inhoud
De Werkplaats 10-14 onderwijs bestaat uit een cyclus van twee bijeenkomsten op een van de deelnemende scholen en drie online bijeenkomsten. Uw context staat centraal. In het programma van de werkplaats wordt op basis van een intake per 10-14 initiatief, met op maat gemaakte opdrachten en via coaching per project gedifferentieerd gewerkt. Dat betekent dat er vanuit verschillende ontwikkelstadia deelgenomen kan worden. 

Wij adviseren schoolleiders die willen deelnemen om één of twee leraren mee te nemen. Omgekeerd adviseren wij leraren om hun schoolleider te interesseren om mee te gaan. Het spreekt vrijwel voor zichzelf dat een gezamenlijke po/vo deelname van grote toegevoegde waarde kan zijn.

In de Werkplaats 10-14 onderwijs krijgt u beter zicht op:

 • vragen en behoeften van kinderen
 • onderwijs-didactische mogelijkheden
 • onderwijs-pedagogische mogelijkheden
 • organisatorische mogelijkheden
 • mogelijkheden om tot echte samenwerking te komen met belanghebbenden zoals ouders, onderwijspartners en kenniscentra
 • de ontwikkelingsmogelijkheden van een eigen cross-over van primair- en voortgezet onderwijs
 • de ontwikkeling van een ontwerpteam en de school als professionele leergemeenschap


Invalshoeken hierbij zijn: uw eigen praktijkcontext, ervaringen en 'lessons learned' van bestaande 10-14 scholen, inzichten vanuit de adviespraktijk en de wetenschap.

“Het 10-14 onderwijs zie ik niet zozeer als een gefixeerde organisatievorm maar meer als een waardevolle ‘grenspraktijk’. Een ‘grenspraktijk’ waarin leraren uit het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en samen onderwijs ontwerpen. Mijn vermoeden is dat deze grenspraktijk tussen twee organisaties een positieve uitwerking kan hebben op het ontwikkelen van onderwijs door professionals en op het leren van schoolorganisaties enerzijds en onderwijsprofessionals anderzijds”
(Ton Bruining, begeleider van de Online Werkplaats 10-14)

 

Werkwijze
In de Werkplaats doet u succeservaringen op en leert u welke concrete interventies en maatregelen in uw context nodig zijn om een succesvol 10-14 project ten uitvoer te brengen. Aan het einde van een cyclus van vijf online bijeenkomsten heeft u een analyse gemaakt van de eigen omgeving, een (door)ontwikkelplan gemaakt en ervaring opgedaan met haalbare deelprojecten (denk aan curriculumontwikkeling, doorlopende leerlijnendocentprofessionalisering, ouderbetrokkenheid, toetsing, voorbereiding ontwikkelteams). Afhankelijk van de leervragen van de deelnemers brengen experts en relaties uit het 10-14 netwerk van KPC Groep relevante kennis en ervaringen in.


Opbrengsten
Per deelnemer of groep deelnemers wordt op basis van een intake met de deelnemers een plan gemaakt om doelgericht aan specifieke en haalbare opbrengsten te werken.
In de Werkplaats 10-14 ontwikkelt u nieuwe strategieën om uw netwerken te beïnvloeden en de samenwerking met belanghebbenden (kinderen en ouders, de deelnemende scholen, de betrokken onderwijsprofessionals) naar een hoger plan te tillen.

 

Wat leert u?

 • Toepassen van:
  o Actuele inzichten op gebied van leren en persoonlijke ontwikkeling
  o Actuele inzichten op gebied van opvoeden van tieners
  o Actuele inzichten op gebied van netwerken in het onderwijs
 • Inzetten van instrumenten om grip en zicht te krijgen op uw externe omgeving en 'de spelers' die in uw context van belang zijn
 • Ontwikkelen van een professionele leergemeenschap
 • Opzetten en uitvoeren van collectief praktijkonderzoek
 • Kiezen en inzetten van ontwerptechnieken
 • Leidinggeven aan innovatieprocessen
 • Voeren van 'grensgesprekken' met belanghebbenden zoals ouders, onderwijspartners en kenniscentra


Data

 • Een (online) intakegesprek.
 • Vijf plenaire bijeenkomsten (deels online). Deze bijeenkomsten vinden plaats op 10 december 2021 (op locatie), 4 februari (online), 8 april (online), 20 mei (online) en 24 juni 2022 (op locatie). De bijeenkomsten op locatie duren van 9.00 tot 12.30 uur en de online sessies duren van 8.30 uur tot 12.30 uur.


Kosten en kortingsmogelijkheden

I.v.m. de borging is deelname nodig met minimaal twee mensen uit uw organisatie.

 • € 1950,- voor twee deelnemers uit dezelfde organisatie (incl. intakegesprek) 
 • €   550,- voor elke volgende deelnemer uit deze zelfde organisatie


Praktische informatie

 • De werkplaats wordt online begeleid door werkplaatsmeester Ton Bruining (senior adviseur/onderzoeker)
 • Minimale groepsgrootte is 6 deelnemers, de maximale groepsgrootte is 12 deelnemers.
 • Er wordt een online omgeving aangemaakt waarin kennis wordt gedeeld, waaronder regelingen, goede praktijkvoorbeelden, onderzoek, formats voor plannen van aanpak, business cases, en samenwerkingsovereenkomsten.

 

Profiel van Ton Bruining
Sinds 2012 begeleidt Ton 10-14 projecten, als trainer, adviseur en als onderzoeker werkte hij met besturen, directeuren, projectteams en teacher leaders aan het maatgericht ontwikkelen van een 10-14 aanpak.
Daarbij beschikt hij over een netwerk van experts binnen en buiten KPC Groep en werkt ook regelmatig samen met netwerkpartners.
Ton werkt sinds 1982 aan multidisciplinaire samenwerking, als frontlijnwerker, als opleider, als adviseur en als onderzoeker. Sinds 1998 werkt Ton als onderwijsadviseur.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton