Werkplaats Beroepsonderwijs als slimme netwerkorganisatie

Doelgroepen: Schoolleiders en docenten vmbo, mbo en hbo

Onderwijssector: VMBO, Beroepsonderwijs

Data: 13 februari 2020, 19 maart 2020

Prijs: € 660,00

Locatie: Utrecht

Doel
Voor het beroepsonderwijs zijn goede netwerken met het werkveld en beroepsinnovatoren van levensbelang. De uitdagingen houden immers zich niet aan organisatiegrenzen. Op allerlei manieren ontwikkelen vmbo-, mbo- en hbo- opleidingen samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven. Toch laat onderzoek zien dat dit niet altijd rendeert en dat onderwijsorganisaties en leraren het lastig vinden om effectief samen te werken in netwerken.

Binnen het onderwijs is het belangrijk dat (beroepsgerichte) docenten, opleidingen of onderwijsinstellingen slimme netwerken ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen binnen onderwijsteams of tussen vmbo en mbo/ mbo en hbo verbindingen. Ook zijn er in het land interessante ontwikkelingen waarbij vmbo en mbo-opleidingen een samenwerking aangaan, voor doorlopende leerlijnen zorgen en daarbij het werkveld betrekken.

De werkplaats is bedoeld voor schoolleiders en innovatieve docenten in het hbo, mbo en vmbo. Om draagkracht binnen je eigen opleiding te genereren adviseren wij schoolleiders om een of twee docenten mee te nemen. Omgekeerd adviseren wij docenten om hun schoolleider te interesseren om mee te gaan.


Inhoud
In de werkplaats beroepsonderwijs als netwerkorganisatie staat centraal hoe je duurzame samenwerkingen aan kunt gaan. De volgende thema’s komen aan de orde:

 • Welke vormen van samenwerking zijn er?
 • 'Hoe kan je samenwerking tussen (v)mbo en/of hbo enerzijds en het werkveld anderzijds tot stand brengen of vergroten?’
 • Hoe kun je de verschillende vormen van samenwerking duurzamer en effectiever maken?
 • Welke specifieke vaardigheden hebben schoolleiders, stafmedewerkers en leraren nodig om hun netwerken effectiever te maken?
 • Wat kan je in de netwerken verwachten van belanghebbenden zoals studenten en het bedrijfsleven?
 • Hoe krijg je doorstroom tussen vmbo, mbo en hbo op gang?

Wellicht zijn deze vragen herkenbaar voor jou als beroepsgerichte docent of als leidinggevende. Tijdens de`Werkplaats Beroepsonderwijs als slimme netwerkorganisatie’ gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden en -oplossingsscenario’s op deze vraagstukken, gericht op je eigen onderwijspraktijk.


Werkwijze
De werkplaats bestaat uit twee leer/werkdagen. Je maakt kennis met belangrijke actuele inzichten op het gebied van netwerken in het (beroeps)onderwijs. Je krijgt tools om grip en zicht te krijgen op je eigen externe omgeving en ‘de spelers’ die in jouw context van belang zijn. Onder begeleiding van de begeleiders ga je zelf concrete nieuwe aanpakken ontwikkelen om je eigen netwerken te beïnvloeden en de samenwerking met onderwijsinstellingen, bedrijven en andere partners naar een hoger plan te tillen.


Opbrengst 
Na de werkplaats:

 • heb je inzicht in hoe je effectief kunt interveniëren in netwerken;
 • ben je in staat uiteenlopende belangen te verbinden;
 • heb je persoonlijke vaardigheden ontwikkeld om netwerkgericht te organiseren;
 • heb je kennis en vaardigheden gekoppeld aan de eigen praktijk.


Omvang

Deze training vindt plaats op donderdag 13 februari en 19 maart 2020 en duurt van 9.30 tot 16.30 uur.


Praktische informatie

 • De werkplaats wordt begeleid door de adviseurs Ton Bruining en Judith Wolf.
 • Minimale groepsgrootte is 15 deelnemers; de maximale groepsgrootte is 25 deelnemers.
 • Gebruik wordt gemaakt van het ‘MBO Groeiboek’ van KPC Groep en het boek ‘Tussen Opleiding en beroepspraktijk’. De deelnemers ontvangen deze publicaties.
 • Kosten: € 660,-- per persoon (Inclusief het boek: “Tussen opleiding en beroepspraktijk” en publicatie MBO Groeiboek).
 • Inclusief koffie/thee en een lunch.

 

Profiel Ton Bruining
“Als adviseur ligt mijn kracht in het vergroten van het lerend en innovatievermogen in het onderwijs. Ik werk hieraan door een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van slimme verbindingen tussen private en publieke partijen. Met mijn veranderblik help ik onderwijsinstellingen, schoolteams en docenten om te komen tot de kern van de verandering en de veranderambitie concreet vorm te geven. Daarbij put ik uit mijn ervaring als klant van het beroepsonderwijs, opleidingsmanager, docent/onderzoeker en adviseur. In 2016 was ik een van de auteurs van het boek: Tussen opleiding en beroepspraktijk.”

Profiel Judith Wolf
“Als teacher leader/ adviseur vind ik het van belang dat alle betrokkenen (ondernemers, studenten en docenten) kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen; hierbij passen een lerende organisatie en innovatieve inzichten. Ik heb ervaring in het leggen van contacten en verbindingen tussen bedrijfsleven en onderwijspraktijk. Door het leggen van contacten, en daarna met elkaar in gesprek te gaan, ontstaan interessante inzichten. Mijns inziens is deze manier van leren (Leren –door-doen) een passende manier van leren die aansluit bij de beroepspraktijk. Naast mijn onderzoek rondom veranderingsbereidheid put ik ervaring uit mijn rol als docent, LOB-coördinator en innovatormanager.“

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Judith Wolf-Lucas
Adviseur
073-6247247

E-mail Judith

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Dr. Ton Bruining
Adviseur/R&D KPC Groep
06–53221513

E-mail Ton