Werksessie psychologische veiligheid in onderwijsteams voor leidinggevenden

Inschrijven

Doelgroepen: Schoolleiders, bestuurders (teams van)

Onderwijssector: Primair onderwijs, Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs, Beroepsonderwijs

Data: 10 juni 2022

Prijs: € 425,00

Locatie: Tilburg

Doel
Eendaagse werksessie voor leidinggevenden in het onderwijs die willen werken aan de ultieme randvoorwaarde voor gezamenlijk leren, creativiteit, innovatie, betrokkenheid en prestaties.

De prestatiedruk blijft in het onderwijs alsmaar toenemen. Goed teamwerk is essentieel om te voorkomen dat onderwijsmensen het gevoel krijgen ze er daarin ‘alleen voor staan’ en om hun zorgen en ideeën om te zetten in goed onderwijs en meer werkplezier. Elkaar goede feedback kunnen geven is belangrijk voor goed teamwerk want het activeert op allerlei manieren het lerend vermogen van individuele teamleden, het team als geheel én van de leiding.

Talloze praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek tonen aan dat voor een stimulerend werkklimaat voldoende psychologische veiligheid nodig is. Leidinggevenden vervullen daarin een essentiële rol.

De werksessie maakt je wegwijs in de inzichten en instrumenten die je nodig hebt om die te creëren en onderhouden. Je gaat de deur uit met een concreet plan van aanpak voor jouw team.


Inhoud

Speciaal voor leidinggevenden in het onderwijs – van directeuren, teamleiders en sectievoorzitters tot en met bestuurders – die zich afvragen:

 • Doe ik de juiste dingen om mijn onderwijsteam(s) te helpen omgaan met de groeiende prestatiedruk?
 • Lukt het in mijn team(s) om feedback zó in te zetten dat we ons lerend vermogen volledig benutten?
 • Gaan we op zo’n manier om met fouten dat we daarvan leren?
 • Is er een werkklimaat in mijn team waarin iedereen zich vrij voelt om ideeën te spuien, vragen te stellen – ook de domme, kritisch te zijn en zorgen te uiten?
 • Heb ik voldoende handvatten om in mijn team de psychologische veiligheid te creëren die daarvoor nodig is?

 

Werkwijze
In deze werksessie komt aan bod:

 • Wat is psychologische veiligheid wél en wat is het niet? (Het is bijvoorbeeld niet conflicten vermijden of de afwezigheid van een angstcultuur).
 • Wat is het belang hiervan voor een wend- en weerbare organisatie en dito teams?
 • Succes- en faalfactoren van psychologische veiligheid.
 • Omgaan met fouten.
 • Leercultuur. Hoe leert jouw organisatie en jouw team? Welke rollen en vaardigheden zijn daarin van belang?
 • Handvatten om direct in de praktijk toe te passen.

 

Deze werksessie is samen met mensen uit het onderwijsveld ontwikkeld en gebaseerd op het werk van Amy Edmondson. Zij is hoogleraar aan de Harvard Business School op het gebied van leiderschap, teamvorming en organisatorisch leren en auteur van ‘The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth’.

Bekijk hier de video waarin Edmondson drie manieren toelicht om psychologische veiligheid te creëren in de gezondheidszorg.

Download: uitgebreide programma-informatie 

 

Opbrengst

 • Je hebt inzicht in de meerwaarde van psychologische veiligheid voor creativiteit, leiderschap en teamwerk.
 • Je hebt inzicht in de invloed die jij persoonlijk kunt uitoefenen op de psychologische veiligheid in je team.
 • Je weet welk gedrag je kunt aanpassen om meer te bereiken met je team. Daar kun je direct mee beginnen.
 • Je gaat de deur uit met de aanzet voor een plan van aanpak voor meer psychologische veiligheid in je team.

 

Omvang
Deze werksessie vindt plaats op 10 juni 2022, duurt van 9.30 tot 16.30 uur en wordt verzorgd door Walter van den Elsen.
Er is geen voorbereiding nodig voor deze werksessie. Je gaat weg met een aanzet voor een plan van aanpak dat je later in jouw werk naar eigen inzicht en mogelijkheden aanvult en uitvoert.

 

Tip! Deze werksessie kan ook geheel op maat (incompany) worden verzorgd.

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Walter van den Elsen
Adviseur
085-2101580

E-mail Walter