Zo bouw je aan een visie op taal en lezen in het VO

Inschrijven

Doelgroepen: Taalcoördinatoren, teamleiders, schoolleiders, intern begeleiders

Onderwijssector: Voortgezet onderwijs

Data: 10 februari 2022

Prijs: € 325,00

Locatie: Landgoed de Guldenberg te Helvoirt

Doel
Onze maatschappij verandert en wordt steeds diverser. Ook scholen hebben daarmee te maken. Niet alleen is de discussie over de invulling van het onderwijs gericht op toekomstige vaardigheden actief, ook hebben scholen te maken met een toename van het aantal leerlingen met anderstalige achtergronden. Dat betekent dat je te maken hebt met leerlingen die verschillende taalleerbehoeften hebben. Leraren binnen een zelfde school kunnen verschillend omgaan met taal in een meertalige klas en wanneer een gerichte opbouw van taalvaardigheid in deze klassen ontbreekt heeft dat gevolgen voor de prestaties van leerlingen in alle vakken. Welke opbouw je kiest hangt af van je ideeën over hoe onderwijs het beste aansluit bij de taalleerbehoefte van de leerling. Vaak is op scholen wel een onderwijsvisie geformuleerd maar ontbreekt het aan taalbeleid met daarin een toekomstbeeld specifiek voor taalgericht onderwijs. Een gedeelde visie zorgt voor een vruchtbare bodem waarop de doelen en acties voor het onderwijs kunnen groeien. Het bouwen van een gedeelde visie is niet iets dat je achter het bureau doet. Het vraagt juist om dialoog en om ruimte voor een teamproces. Bouwen aan visie betekent ook dat teamleden op de hoogte zijn van actuele relevante ontwikkelingen in relatie tot het taalgericht onderwijs, zowel op maatschappelijk als onderwijskundig gebied. Hoe je het gesprek over een visie op taalgericht onderwijs vanuit kennis en inzicht kunt voeren om zo te komen tot een fundament waarop je taalbeleid rust leer je tijdens deze training.


Inhoud

  • Het waarom van een visie op taalgericht onderwijs in de context van veranderende maatschappelijke en onderwijskundige factoren. Je reflecteert en bespreekt overtuigingen over taal en lezen waarbij onderwerpen als meertaligheid, diversiteit, digitale geletterdheid, burgerschap en taalgericht vakonderwijs besproken worden.
  • Wat levert een visie op taalgericht onderwijs op voor de kwaliteit van onderwijs?
  • Wat levert een gedeelde visie op taalgericht onderwijs op voor de teamdynamiek? Een korte blik op organisatieontwikkeling.
  • Wat maakt een visie tot een goede visie? Waaraan moet deze voldoen?
  • Hoe bouw je met je team aan een visie op taalgericht onderwijs waarbij iedere vakdocent zijn eigen vragen rond taal en leren kan verkennen.

 

Werkwijze
Deze eendaagse training is een combinatie van kennisoverdracht en het uitwerken van praktische opdrachten (zelfstandig en in dialoog met je collega('s).)


Opbrengst
Deze training resulteert in een verdieping van je eigen ideeën over hoe taalgericht onderwijs er binnen het VO uit zou kunnen zien.
Je neemt aan het einde van de dag een stappenplan mee om concreet en gericht binnen je eigen team te bouwen aan een visie op taalgericht onderwijs.


Omvang

Deze training vindt plaats op 2 februari 2022 en duurt van 9.30 tot 16.00 uur.

Liever meteen met je eigen team werken aan een visie op taal en lezen? Neem contact met ons op over de mogelijkheden voor begeleiding op maat.  

Deze training wordt ook verzorgd voor het primair onderwijs.


Uiteraard handelt KPC Groep bij het verzorgen van haar trainingen en bijeenkomsten conform de coronarichtlijnen en -instructies van het RIVM. In het geval een fysieke bijeenkomst of training niet mogelijk is vanwege de richtlijnen van dat moment, dan zetten we die om in een passende online-oplossing waardoor de continuïteit en kwaliteit van uw professionaliseringstraject geborgd zijn.

 
Locatie

Landgoed de Guldenberg is gelegen aan de rand van Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en uitstekend bereikbaar met eigen vervoer. Deelnemers die reizen met het OV kunnen gebruik maken van onze gratis vervoerservice vanaf station ’s-Hertogenbosch.

 

Inschrijven

Bekijk ook onze incompany opleidingen

Incompany opleidingen

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Marjolein van Oenen
Adviseur
085-2101580

E-mail Marjolein