Trainingen en ondersteuning hoogbegaafdheid

Begeleiding op maat

 • Werken met een (hoog)begaafdheidsbeleid en protocol (PO en VO): de begeleiding richt zich op het opstellen van een beleid voor (hoog)begaafdheid door middel van het begeleiden van een werkgroep (hoog)begaafdheid en advies aan de directie. De mogelijkheid bestaat om het beleid en/of protocol te laten maken, op basis van input van de werkgroep, door een adviseur van KPC Groep.
 • Verrijkingsonderwijs in en buiten de groep. Hoe pak ik het aan? (PO en VO): De begeleiding richt zich op het systematisch vormgeven van verrijking in de groep en/of het opzetten van verrijkingsonderwijs buiten de groep. Hierbij zullen leraren gecoacht worden in het begeleiden van (hoog)begaafde leerlingen.
 • Werken met een persoonlijk leerplan (Big Picture verrijkingsonderwijs voor PO en VO): deze vorm van verrijkingsonderwijs is gebaseerd op  Big Picture. De rol van de begeleider, de rol van de leraar voor de klas en de verrijkingsgroep zelf vormen de basis van de begeleiding. Er is aandacht voor het opzetten van de verrijkingsgroep, de begeleiding door de coach en de communicatie met ouders en leraar.
 • Hoe kan ik (hoog)begaafde leerlingen motiveren en laten excelleren? (PO en VO): een aantal (hoog)begaafde leerlingen is heel goed in staat om zich te motiveren en om zelfstandig te leren. Een groot aantal (hoog)begaafde leerlingen kan dat niet. Welke leerlingen zijn dat en hoe herken je ze? Hoe begeleid je deze leerlingen? Welk beleid is belangrijk om deze leerlingen zo goed mogelijk te motiveren?
 • Profileren met excellentie. Welk programma voor het stimuleren van excellentie past binnen mijn school? (VO): het actieplan Beter Presteren vraagt om meer scholen die zich profileren op het gebied van (hoog)begaafdheid en excellentie. Dat kan door het aanpassen van het programma en de begeleiding van deze leerlingenl. Wat is je doelstelling als school? Hoe werk je onderscheidend? Welke didactiek is mogelijk en hoe organiseer je dat? En tenslotte, hoe profileer je je naar buiten?
 • Overgang PO-VO; werken met een plusgroep voor groep 8: het opzetten van een plusgroep voor groep 8 in samenwerking met een school voor voortgezet onderwijs. Hoe pak je dit aan? Welke doelstellingen formuleer je voor deze plusgroep? Hoe past deze plusgroep in het beleid van de scholen? Welke rol speelt profilering hierbij?
 • Overgang PO-VO; werken met lerende netwerken: vaak zijn er al veel ervaringen opgedaan met het signaleren en begeleiden in het basisonderwijs die waardevol zijn voor docenten in het voortgezet onderwijs. Andersom manifesteren de effecten van het onderpresteren zich duidelijk in het voortgezet onderwijs. Lerende netwerken van leerkrachten en docenten maken de overgang van PO-VO soepeler en tegelijkertijd bevorderen deze netwerken kennisdeling en begrip. De begeleiding richt zich op het opzetten van netwerken en hieraan inhoud geven.


Trainingen op maat

 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Hoe signaleer je (hoog)begaafde leerlingen en hoe stel je de onderwijsbehoefte vast (inclusief onderpresteren)?
 • Wat heeft een (hoog)begaafde leerling nodig? Hoe begeleid je deze leerling?
 • Hoe verrijk je in de klas en in de school (inclusief compacten)?
 • Hoe gaat (hoog)begaafdheid leven in de school? Wat is daarvoor nodig?

 

Deze modules (dagdeel) kunnen ook gecombineerd worden tot een volledige training. Mogelijk is om de training (5 modules) op bestuursniveau of samenwerkingsniveau op locatie te verzorgen.

 • Werken met een persoonlijk leerplan, gebaseerd op het Big Picture principe.
 • Hoe ga je om met onderpresterende leerlingen?
 • De leerkracht competent. Wat kun je doen om (hoog)begaafde leerlingen te laten excelleren?
 • De onderpresterende leerling.

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther