Handreiking burgerschap

Onderstaande links zijn doorverwijzingen vanuit de Handreiking hoogbegaafdheid. Deze publicatie is te downloaden en te bestellen bij KPC Groep.

 

De 'handreiking burgerschap' is ontwikkeld door KPC Groep voor ondersteuning van het regulier en speciaal onderwijs in opdracht van het ministerie van OCW.


Hoofdstuk 1 Inleiding

  

Hoofdstuk 3 Welke niveaus van burgerschapsvorming zijn er?

 

Hoofdstuk 5 Stap 2: Ambities en behoeften bepalen

 

Hoofdstuk 6 Stap 3: Organiseren van ambities en behoeften

 

Hoofdstuk 7 Stap 4: Uitvoeren van de ambities

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Esther de Boer
Adviseur
06-51192773

E-mail Esther