In vier stappen naar een resultaatverantwoordelijk team

Artikel
In het focussen op vakmanschap staat het team nog altijd het dichts bij de leerling. Het team kan het onderwijs het beste laten aansluiten op de behoeften van de student, heeft in potentie de kortste lijntjes met de beroepspraktijk en weet wat er voor nodig is om nu en straks de kwaliteit te leveren die nodig is om duurzaam opgeleide en gediplomeerde mbo’ers af te leveren.

 

Artikel

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Drs. Tom Koot
Adviseur
06-53818140

E-mail Tom