OGW: een kwestie van balanceren?

Artikel
Opbrengstgericht werken (OGW) is in het ‘Bestuursakkoord VO-Raad OCW 2012-2015’ benoemd tot speerpunt voor schoolontwikkeling VO. De opbrengsten moeten hoger, Nederland wil voorop lopen als kenniseconomie! Maar het speerpunt roept ook de discussie op: Wat verstaan we onder opbrengsten? Bedoelen we met opbrengsten de ‘harde data’ van toetsresultaten of is er meer? Slaan we niet door in het meten van cognitieve aspecten?

 

Artikel

 

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met:

Emerance Uytendaal
Adviseur
06-51528540

E-mail Emerance